Synergio

PL
  • DE
  • PL

Polityka prywatności

Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania strony  SYNERGIO prowadzonego pod adresem www.synergio.pl przez SYNERGIO z siedzibą w Warszawie, Londyńska 4/6. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Każdego użytkownika strony SYNERGIO obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania ze strony.

SYNERGIO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników strony. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników strony. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

Dane osobowe

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.

Dokonanie przez użytkownika rejestracji na stronie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym SYNERGIO ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

Jedynie za zgodą użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

Każdy użytkownik, który poda swoje dane ma nieograniczoną możliwość do ich wglądu, edycji i ich usuwania.

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy SYNERGIO mają dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

SYNERGIO zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom strony drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz – w wyjątkowych sytuacjach – kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

Newslettery

Wyrażenie zgodny podczas rejestracji na stronie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo SYNERGIO do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością strony.

Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie SYNERGIO

SYNERGIO zastrzega sobie prawo do:

-przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);

-chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;

-nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;

-usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin SYNERGIO.

Cookies (ciasteczka)

Cookies, czyli tzw. „ciasteczka” to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika SYNERGIO w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Oczywiście jest możliwe korzystanie ze sklepu także bez użycia plików cookies, ale dopiero po odpowiednim ustawieniu przeglądarki internetowej.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w dziale „Kontakt”.