Wielka akcja sadzenia drzew Synergio S.A. i Lasów Państwowych

03-03-2020, 13:07

Synergio S.A. od początku stara się edukować konsumentów, że wybór źródła energii, ma istotny wpływ na jakość powietrza, którym wszyscyo ddychamy.

Począwszy od 2019 roku postanowiliśmy pójść o krok dalej i kontynuując wysiłki w zakresie minimalizacji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery podejmujemy także działania bezpośrednio wpływające na zmniejszenie śladu węglowego: wspólnie z Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Rytel zasadzimy w Polsce 100.000 dębów!

Planujemy kontynuować te działania, również w kolejnych latach. Część dochodów ze sprzedaży każdego produktu od firmy SYNERGIO S.A. sfinansuje akcję sadzenia kolejnych drzew.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wspaniałym projekcie.

Dokonując wyboru produktów Synergio  macie możliwość bezpośredniego finansowania akcji zalesiania naszego kraju.

Skontaktuj się znami
Skontaktuj się