z energią w przyszłość

Blog

Autor: admin_sy
18 listopada 2020

Bądź na czasie: niedługo rusza nabór programu Agroenergia 2020

Rolnictwo i zmiany klimatyczne są ze sobą ściśle związane. Z jednej strony sektor rolny przyczynia się znacząco do zmian klimatu (wg. szacunków UE rolnictwo odpowiada za około 10% emisji szkodliwych gazów), a z drugiej strony bardzo mocno odczuwa ich skutki. Równocześnie, jako gwarant bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwo jest sektorem strategicznym dla gospodarki – musi więc funkcjonować w sposób pewny i nieprzerwany. Wychodząc tym wyzwaniom naprzeciw, NFOŚiGW stworzył program Agroenergia, który wspiera rolników w instalacji nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej na własny użytek. Efektywne wykorzystanie instalacji OZE pozwoli im na zwiększenie niezależności energetycznej i cieplnej, a także na obniżenie kosztów utrzymania gospodarstw rolnych. Już niedługo ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie.

Agroenergia – wsparcie OZE w rolnictwie

Agroenergia to priorytetowy program rządowy, którego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają przyczynić się do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolnym.

Budżet programu na lata 2019-2025 wynosi do 200 mln zł. Po wstępnym naborze wniosków, w 2019 r., podpisano już pierwsze umowy z rolnikami. Nabór wniosków do kolejnej edycji programu, na zmienionych zasadach, ma się rozpocząć pod koniec trzeciego kwartału 2020 r. i potrwać do 18 grudnia 2020 r.

Agroenergia 2020 – energia i ciepło

Zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, w naborze Agroenergia 2020 dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych i pomp ciepła (o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW), oraz towarzyszących im magazynów energii. Możliwe jest także dofinansowanie instalacji hybrydowych (fotowoltaika plus pompa ciepła lub elektrownia wiatrowa plus pompa ciepła). Instalacje te mają służyć zaspokajaniu własnych potrzeb wnioskującego rolnika. Nie jest natomiast możliwe dofinansowanie projektów, których celem jest zwiększenie mocy już istniejących instalacji.

Agroenergia 2020 – rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy

W naborze w 2020 r. beneficjentami dofinansowania mogą być nie tylko rolnicy indywidualni – czyli osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami użytków rolnych, ale także przedsiębiorcy – czyli osoby prawne, prowadzące działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych. W obu przypadkach łączna powierzchnia ich użytków rolnych musi mieć od 1 ha do 300 ha, a gospodarstwo powinno być prowadzone od co najmniej roku przed złożeniem wniosku.

Agroenergia 2020 – maksymalnie 20% kosztów

W tegorocznej edycji rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 20% kosztów kwalifikowanych. Dokładniej, w przypadku instalacji o mocy wyższej niż 10 kW i niższej lub równej 30 kW, procentowy udział dotacji w kosztach kwalifikowanych może wynieść do 20%, ale nie więcej niż 15 000 zł. Dla instalacji o mocy wyższej niż 30 kW i niższej lub równej 50 kW, udział ten może wynieść do 13%, ale nie więcej niż 25 000 zł. Co więcej, maksymalnie 20% dotacja dotyczy także towarzyszących instalacjom magazynów energii. Natomiast w przypadku instalacji hybrydowych, poziom maksymalnego dofinansowania obliczany jest na podstawie mocy zainstalowanej obydwóch urządzeń, a do niego doliczana jest jeszcze kwota 10 000 zł w formie dodatku.

Agroenergia 2020 – warunki dodatkowe

Otrzymanie dofinansowania obwarowane jest dodatkowymi wymogami. Wniosek należy złożyć przed zawarciem umowy zakupu i montażu instalacji OZE. Co więcej, urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem, a rolnik zobowiązany jest do ich eksploatacji przez co najmniej trzy lata. Jedna instalacja nie może podlegać dodatkowemu dofinansowaniu z innych środków publicznych (np. z programu Mój prąd), choć może podlegać uldze termomodernizacyjnej. Samo dofinansowanie wypłacane jest jako refundacja po zakończonej inwestycji.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące programu Agroenergia 2020, skontaktuj się z nami. Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci wszystkich odpowiedzi i przedstawi Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość