z energią w przyszłość

Blog

Autor: Synergio
30 września 2021

Budujesz dom? Poznaj nowy program „Moje Ciepło”

Już niebawem właściciele nowobudowanych domów, którzy zdecydują się na urządzenie grzewcze zasilane energią odnawialną – czyli na montaż pompy ciepła – otrzymają możliwość zwrotu 30% poniesionych kosztów. Ogólnopolski program pod nazwą Moje Ciepło zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW – ma zostać uruchomiony w I lub II kwartale 2022 r. Wypełni on wyraźną lukę, dotąd nie było możliwości wsparcia finansowania ze środków publicznych takiej inwestycji w nowych budynkach. Zwiększy on również możliwość autokonsumpcji zielonej energii przez indywidualnych wytwórców. Dopłaty do bezemisyjnego źródła ciepła mają zwiększyć zainteresowanie właścicieli nowych domów ekologicznymi rozwiązaniami oraz realnie poprawić jakości powietrza w naszym kraju. Ramy programu zostały już wyraźnie rozrysowane, oto co już wiemy na pewno.

Kto 

Unia Europejska stawia państwom członkowskim wiele ambitnych celów, jednym z najważniejszych jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. A z danych ekspertów jednoznacznie wynika, że największym emitentem dwutlenku węgla jest ciepłownictwo, czyli ogrzewanie mieszkań i domów jednorodzinnych. Jednym z priorytetów Unii Europejskiej  jest osiągnięcie do 2030 roku co najmniej 49% udziału energii odnawialnej w energii wykorzystywanej w budynkach. Ministerstwo Klimatu zapowiada zintensyfikowane działań zmierzających do wsparcia finansowego wszystkich, którzy w nowym domu zdecydują się na montaż bezemisyjnego ogrzewanie zasilanego energią odnawialną ze światła i otoczenia. Dotacje z programu Moje Ciepło mają odwrócić niekorzystny trend  – zakup urządzeń zasilanych paliwami stałymi – i przekonać Polaków do instalacji urządzeń ekologicznych takich jak pompa ciepła. Dzięki tym urządzeniom właściciele otrzymują ciepło, które jest bezemisyjne, a koszty ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej obniżą się do niewielkiej kwoty w skali miesiąca i roku.

Ogrzewanie elektryczne zasilane OZE

W kwestii zmiany trendów związanych z ogrzewaniem domów Polska ma jeszcze wiele do zrobienia. W naszym kraju nadal 70%. domów jest ogrzewanych paliwami stałymi –  głównie węglem – z czego większość, bo ok. 3 mln instalacji grzewczych stanowią kotły zasypowe tzw. kopciuchy o wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zmiany w tym obszarze ma przyśpieszyć zatrzymanie finasowania kotłów zasilanych paliwami stałymi w programie Czyste Powietrze już od stycznia 2022 r. Dużą rolę w wyborze ekologicznych urządzeń grzewczych odgrywa również system dotacji, stanowiący zachętę do inwestowania w ogrzewanie bezemisyjna. Skłonić do inwestycji w urządzenia grzewcze zasilane energią z odnawialnych źródeł w nowobudowanych domach ma zapowiadany program Moje Ciepło. Dotąd właściciele nowych budynków nie mieli takiej możliwości, musieli sami finansować wysokie koszty pomp ciepła. Zadanie programu, to przede wszystkim wsparcie finansowe, które zrekompensuje część wydatków związanych z montażem ekologicznych urządzeń grzewczych. Zdaniem Komisji Europejskiej uda się zrealizować wyznaczone cele zmniejszenia emisji CO2, wówczas gdy ogrzewanie w domach i mieszkaniach zostanie ponownie zelektryfikowane, ale prąd do ich zasilania będzie pochodził tylko ze źródeł odnawialnych, czyli ze światła, powietrza lub gruntu. A właśnie pompy ciepła – zarówno powietrzne, gruntowe, jak i wodne ­–  doskonale wpisują się w nową strategię przełomowej zmiany sektora energetycznego. Jak bowiem wynika z europejskich analiz, to właśnie pompy ciepła stanowią technologię przyszłości, która zapewnia właścicielom domów i mieszkań tanie i bezemisyjna ogrzewanie.

Dla kogo j jak wysoka dotacja z programem Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło będzie w całości przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli nowych budynków. Jak ujawnia NFOŚiGW środki z programu mają być przeznaczone na zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach. System wspierający zakup nowoczesnych urządzeń grzewczych ma być przejrzysty i prosty, od strony formalnej ma w dużej mierze przypominać popularny wśród właścicieli fotowoltaiki program Mój Prąd z tą różnicą, że wysokość dofinasowania będzie zdecydowania wyższa. Formą wsparcia udzielanego w ramach programu Moje Ciepło będzie dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Dotacja jednak nie będzie wyższa niż 21 000 zł. Co ważne wiemy już, że dofinansowanie będzie uzależnione od stanu technicznego budynków. Obowiązujące od stycznia 2021 r. nowe warunki techniczne budynków wskazują, że nowe domy parametrami muszą być zbliżone do norm budownictwa pasywnego o niskim wskaźnik Ep, który wyraża wielkość energii nieodnawialnej potrzebnej do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u., w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Niestety nie wiemy jeszcze jak wysoki będzie budżet pierwszego naboru wniosków o dotacje w programie Moje Ciepło.

Nabór wniosków, od kiedy? 

Nie znamy jeszcze wysokości budżetu, który zostanie rozdysponowany na wsparcie zakupu ekologicznych urządzeń wytwarzających ciepło, ale ujawniono skąd będą pochodzić pieniądze. Środki na program Moje Ciepło będą pochodziły ze środków uzyskanych ze sprzedaży praw do emisji CO2, czyli z Funduszu Modernizacyjnego. To środki europejskie, a o tym kiedy zostaną uruchomione – po akceptacji – zdecyduje Europejski Bank Inwestycyjny. Niebawem unijna dyrektywa ETS zostanie rozszerzona o priorytet wymiany źródła ciepła z Funduszu Modernizacyjnego i wówczas będzie możliwe uruchomienie środków finansowych.

Przewidywane ramy funkcjonowania programu Moje Ciepło obejmą lata 2021-2030. NFOŚiGW planuje, że ogłoszenie pierwszego wniosku o dotację z Mojego Ciepła nastąpi już w I lub II kwartale 2022 r. Dobre informacje płyną również z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które informuje, że udział Polski w Funduszu Modernizacyjnym będzie znaczący i wynosi 43,41%. Oznacza to, że Polska będzie głównym beneficjentem tego funduszu i będzie dysponować co najmniej 6,7 mld euro.

Posiadasz fotowoltaikę? Zainwestuj w pompę ciepła – warto

Program Moje Ciepło ma również stanowić zachętę do inwestycji w ekologiczne ciepło posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. To program wspierający właścicieli instalacji PV, którzy chcą w maksymalnym wymiarze sami wykorzystywać produkowaną przez siebie zieloną energię. Własna – tania – energia do zasilania domowych urządzeń może zostać również wykorzystana do produkcji czystego ciepła. Jak wiemy polski system energetyczny nie jest przystosowany do obioru dużej mocy zielonego prądu, dlatego fundusze mają zachęcać do zakupu urządzeń, które umożliwią w większym wymiarze wykorzystanie czystej energii we własnym gospodarstwie domowym. Wtłaczanie zielonej energii do wirtualnych magazynów energetycznych jest mało efektywne. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zużycie energii pozyskanej ze słońca we własnym domu lub przechowywanie jej w domowym magazynie energii. Można zieloną energię wykorzystać do codziennego podgrzewania zbiornika wody  oraz do produkcji ciepła i chłodu w naszym budynku – te rozwiania przynoszą właścicielom najwięcej korzyści finansowych. Musisz wiedzieć, że dom z pompą ciepła oznacza wiele długofalowych korzyści. Są one związane z bezpieczeństwem energetycznym, ale przede wszystkim z niskimi kosztami eksploatacji i długą żywotnością urządzenia. Decydujące znaczenie ma jednak obniżenie kosztów użytkowania domu. Za sprawą inteligentnego rozwiązania, czyli połączenia pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi koszty ogrzewania można obniżyć praktycznie do 0 zł. Pompa ciepła wspierana instalacją PV zapewni domownikom darmowy prąd, najtańsze na rynku ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Koszty energii elektrycznej, ogrzewania i ciepłej wody mogą wynosić około 20 zł miesięcznie, będąc jedynie opłatami przesyłowymi. Bezemisyjne źródło prądu i ciepła, to również czyste powietrze, ochrona środowiska naturalnego i niezależność energetyczna.

Mimo, że zakup i montaż powietrznej pompy ciepła nie stanowi problemu, jednak wiąże się z dość dużym wydatkiem. Już niedługo zostanie on w 30% zrekompensowany dotacją.

Jeśli jesteś w trakcie lub dopiero planujesz rozpoczęcie budowy domu już dziś zapytaj o ofertę pomy ciepła dla Twojego budynku doradcę SYNERGIO. Zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie i wskażemy środki publiczne, które możesz pozyskać. Pomożemy Ci w złożeniu wniosku i rozliczeniu dotacji.

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość