z energią w przyszłość

Blog

Autor: admin_sy
3 października 2020

Czy fotowoltaika jest sposobem na smog

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym jesteśmy wprost bombardowani informacjami o smogu i zanieczyszczeniu powietrza. Bierze się on z palenia śmieci, wzmożonego ruchu drogowego oraz ogrzewania domów za pomocą kotłowni węglowych lub – w przypadku osiedli miejskich – działalnością miejskich ciepłowni. Polska znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów. Szacuje się, że na rok 2020 norma zanieczyszczeń została przekroczona o ponad 70 procent. Wpływa to nie tylko na jakość powietrza, którym oddychamy, ale również na pogarszający się stan zdrowia wielu osób. Odejście od tradycyjnych form ogrzewania domów na rzecz energii ze źródeł odnawialnych wydaje się być dobrą alternatywą i krokiem w kierunku działania na rzecz ekologii, a co za tym idzie – polepszenia jakości naszego zdrowia i codziennego funkcjonowania.

Czym jest smog i jak wpływa na nasz organizm?

Smog to zjawisko atmosferyczne. Na jego występowanie wpływają różne czynniki. Na pierwszym miejscu będzie to z pewnością szkodliwa działalność człowieka, jak wspomniane spalanie śmieci, ogrzewanie domów za pomocą kotłowni węglowych, co emituje wiele zanieczyszczeń wpływających na nasze samopoczucie. Do powstawania smogu przyczynia się również duży ruch uliczny, co ma znaczenie szczególnie w większych miastach. A i spalanie paliw niskiej jakości również powoduje powstawanie smogu. Prowadzi to do powstawania zanieczyszczeń na wysokości nie większej, niż 40 m, czyli do niskiej emisji. Ważnym czynnikiem, mogącym przyczyniać się do tego zjawiska atmosferycznego, jest także pogoda. Bezwietrzna i utrzymujące się zamglenie mają bardzo duży wpływ na pogarszanie się jakości wdychanego przez nas powietrza. W skład smogu wchodzą tlenki siarki, tlenek azotu, rakotwórcze węglowodory i pyły. Szczególnie groźne są pyły PM10, które przedostają się do płuc i w konsekwencji powodują wiele poważnych schorzeń układu oddechowego. Wdychane przez nas zanieczyszczone powietrze może powodować astmę, alergie, a także przyczynia się do braku koncentracji w szkole czy pracy. Walka ze smogiem leży więc w interesie nas wszystkich, dlatego fotowoltaika jest opcją, którą warto rozważyć w trosce o zdrowie i czystość powietrza.

Czy instalacja fotowoltaiczna emituje zanieczyszczenia?

Instalacja fotowoltaiczna nie przyczynia się do emitowania szkodliwych składników do atmosfery. Wchodzące w jej skład moduły fotowoltaiczne nie zabierają przestrzeni, ponieważ są umieszczone w miejscach, które zwykle są niezagospodarowane, na ogół widzimy je na dachach budynków. Co za tym idzie – nie zabierają zielonych terenów. Takie wykorzystanie przestrzeni dachowej jest praktyczne i nie wpływa na środowisko. Instalacje fotowoltaiczne nie powodują wydzielania spalin i nie przyczyniają się do powiększania niskiej emisji. Nie zachodzi w nich żadna reakcja, która mogłaby szkodzić środowisku. Wręcz przeciwnie, im więcej osób decyduje się na fotowoltaikę, tym bardziej zmniejsza się poziom niskiej emisji. Dlatego instalacja jest bardzo proekologiczną alternatywą na generowanie energii i wykorzystywanie jej na własne potrzeby. Do tego praca instalacji nie wiąże się z hałasem. Mikroelektrownia pracuje cicho i wydajnie, pobierając energię z promieni słonecznych. Produkowana przez instalację czysta, zielona energia nie tylko przyczynia się do polepszenia komfortu życia i poprawy stanu zdrowia, ale również pozwala na oszczędność na rachunkach za prąd.

Dbałość o środowisko a programy dofinansowujące przydomową instalację fotowoltaiczną

W trosce o czystość powietrza i modernizację gospodarstw domowych, używających przestarzałych metod ogrzewania, przyczyniających się do zwiększania zanieczyszczeń, powstały programy, dofinansowujące instalacje fotowoltaiczne. Jeden z nich to program „Czyste Powietrze”, z którego można korzystać od 2018 roku, a który jest przewidziany aż do 2029. W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, modernizację centralnego ogrzewania, kolektory słoneczne, wymianę poprzednio wykorzystywanych źródeł ciepła. Inne programy dofinansowujące fotowoltaikę, to „Mój Prąd” czy „Słoneczne Dachy”.

Program „Mój Prąd” obejmuje dofinansowaniem zakup oraz montaż modułów fotowoltaicznych, zaś „Słoneczne Dachy” przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych. Niektóre osiedla mieszkaniowe w większych miastach – jak Wrocław, Poznań, Szczecin – również zdecydowały się na inwestycję w fotowoltaikę, co pokazuje, że z energii ze źródeł odnawialnych korzystać mogą nie tylko pojedyncze gospodarstwa domowe, ale również osiedla, czy np. zakłady zajmujące się przetwórstwem żywności lub hodowlą zwierząt.

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość