z energią w przyszłość

Blog

Autor: Synergio
12 lutego 2023

Nowe wsparcie dla rolników – Energia dla Wsi

Jak poradzić sobie z nadal niestabilnymi i bardzo wysokimi kosztami energii w rolnictwie? Rozwiązanie jest dość proste. Zwiększysz opłacalności produkcji i obniżysz rachunki za energię i ciepło tylko wtedy, gdy sam wyprodukujesz energię i ciepło dla swojego gospodarstwa. Właśnie ruszyła nowa pomoc w transformacji energetycznej dla rolniczego sektora gospodarki.  Program Energia dla Wsi to kolejny impuls do zmian w rolnictwie, ma on zaktywizować rolników i spółdzielnie do podjęcia fundamentalnej decyzji, czyli do zmiany źródła zasilania i przejście na energię płynącą z OZE.  25. stycznia wystartował nabór do nowego programu. Sprawdź zasady przyznawania dotacji, jej wysokość i szczegóły przedsięwzięcia.

Gospodarstwa rolne mogą liczyć na kolejne wsparcie ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Nowy program Energia Dla Wsi jest szansą na transformację energetyczną na obszarach wiejskich. Zmiany te – w zamyśle inicjatorów działań – mają dokonywać się stopniowo w sposób zrównoważony, czyli bez ograniczania rozwoju produkcji rolnej i produkcji żywności. Inwestycje w OZE na obszarach wiejskich mają mieć wymiar lokalny, wykorzystywać dostępne zasoby oraz odpowiadać lokalnym potrzebom. Jednocześnie uruchomienie programu ma przynieść gospodarstwom rolnym nowe dochody i niższe koszty prowadzenia działalności.

Celem programu Energia Dla Wsi jest zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

 

Kto z dotacją Energia dla Wsi?

Szansę na dofinasowanie przedsięwzięć związanych z urządzeniami do pozyskiwania energii z OZE mają grupy beneficjentów:

 1. istniejące spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie przy czym członek spółdzielni musi być przedsiębiorcą
 2. nowo powstające spółdzielnie lub spółdzielnie rolnicze, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej  –  biogazu, ciepła –  w instalacjach OZE na własne potrzeby spółdzielni i jej członków
 3. rolnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej działalności rolniczej prowadzi gospodarstwo rolne. Minimalny czas prowadzenia działalności rolniczej to 12 miesięcy.

Osoba fizyczna ubiegająca się o dotację, która będzie wykorzystywać instalację do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji z OZE może być rolnikiem z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

Strumień dotacji – na jakie przedsięwzięcia?

Celem programu Energia Dla Wsi jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Wsparciem będą objęte różnorodne instalacje oparte na odnawialnych źródeł energii takie jak:

 • instalacje fotowoltaiczne – dla rolnika o mocy powyżej 50 kW, ale nie więcej niż 1MW, dla spółdzielni energetycznej lub jej członka o mocy powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW
 • elektrownie wodne – dla rolnika o mocy powyżej 50 kW, ale nie więcej niż 1MW, dla spółdzielni energetycznej lub jej członka o mocy powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW
 • elektrownie wiatrowe – turbiny wiatrowe – dla rolnika o mocy powyżej 50 kW, ale nie więcej niż 1MW, dla spółdzielni energetycznej lub jej członka o mocy powyżej 10 kW, ale nie więcej niż 10 MW
 • biogazownie – moc powyżej 10 kW, ale więcej niż 1 MW, w warunkach wysokosprawnej kogeneracji moc cieplna musi mieścić się w zakresie od 30 kW do 3 MW, dla spółdzielni moc powyżej 10 kW, ale więcej niż 10 MW w warunkach wysokosprawnej kogeneracji moc cieplna musi mieścić się w zakresie od 30 kW do 30 MW.
 • magazyny energii – bez limitu mocy, zintegrowane ze źródłem energii

Co pokryje dotacja, czyli koszty kwalifikowane

Kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu programu Energia dla Wsi są wydatki poniesione w okresie od 01.01.2022 roku do 30.03.2030 roku, przy czym inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku. Szczegółowe zasady kwalifikowalności kosztów w programie EDW są zgodne z dokumentem Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych NFOŚiGW. Długi wykaz potencjalnych kosztów znajdziecie na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/informacje-ogolne.

Warto jednak znać ogólne wytyczne kosztów, które wyraźnie wskazują, że:

 • koszt przygotowania przedsięwzięcia, zarządzania przedsięwzięciem i koszty zakupu nieruchomości nie może być większy niż 10% ogólnych kosztów kwalifikowanych inwestycji
 • koszty związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi mogą wynieść maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji
 • podatek VAT może zostać uznany za koszt kwalifikowany jedynie wtedy, gdy beneficjent faktycznie go zapłaci oraz nie ma on prawnej możliwości odliczenia podatku

Wysokość dotacji

Budżet programu Energia Dla Wsi opiewa na kwotę 1 mld złotych. W ramach wsparcia rolnik lub spółdzielnia mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację lub zwrotną pożyczkę:

dotacja

 • na elektrownie wodne i biogazownie – maksymalna kwota dotacji w programie wynosi 20 mln złotych. Maksymalny udział dotacji w kosztach źródła energii wynosi 45%. Wyjątkiem są: mikro i małe przedsiębiorstwa, które mogą otrzymać dotację do 65% kosztów kwalifikowanych oraz średnie przedsiębiorstwa dla których próg bezzwrotnej dotacji ustalono na 55% lub pożyczka 100% kosztów kwalifikowanych
 • do magazynu energii – dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych

pożyczka

 • na instalację fotowoltaiczną i wiatrową – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych
 • zwrotna pożyczka jej maksymalna kwota to 25 mln zł. Okres kredytowania wynosi do 15 lat. Możliwe jest 12-miesięczna karencja.

Pożyczka w programie może być udzielana z:

 • oprocentowaniem na warunkach rynkowych –  wówczas nie stanowi pomocy publicznej
 • na warunkach preferencyjnych, oprocentowanie wynosi WIBOR 3M +50pb i nie mniej niż 1,5% rocznie
 • pożyczka może zostać częściowo umorzona – zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Więcej na temat zasad umorzenia znajdziecie w informacjach ogólnych NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/informacje-ogolne

Wnioski o pożyczki i dotacje można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny tu: https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Jeśli chcesz oszacować koszty farmy fotowoltaicznej dla Twojego gospodarstwa rolniczego zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą Energetycznym pod numerem infolinii

600 220 096.

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość