z energią w przyszłość

Blog

Autor: Synergio
6 marca 2023

Magazyn energii z dofinasowaniem-dla kogo?

Zainstalowanie urządzeń zwiększających zużycie produkowanej energii przez domowe PV to najkorzystniejsze pod wieloma względami rozwiązanie. Urządzenia te pozwolą magazynować prąd i wykorzystywać go w sprzętach codziennego użytku, do podgrzania wody, czy ładowania aut ale już wieczorem lub w nocy. Korzyści z inwestycji w tę technologię są wielopoziomowe, bo budynek staje się ekologiczny i samowystarczalny. To zdecydowanie zwrot w kierunku domu o niskich kosztach użytkowania na przestrzeni kilku dekad. Wspieranie autokonsumpcji zielonej energii produkowanej w przydomowej fotowoltaice właśnie osiągnęło wyższy poziom. Znacząco wyższe dotacje to forma zachęty do inwestowania w nowe rozwiązania oraz odpowiedź na wysoką inflację. Dofinasowanie to w programie Mój Prąd 4.0 może sięgnąć nawet 24 000 zł. Sprawdź, czy też możesz liczyć na zwrot kosztów urządzeń zasilanych wyprodukowaną przez Ciebie energią?

Magazyny energii są niezbędne do rozwoju energetyki prosumenckiej, ten fakt nie ulega wątpliwości. Urządzenia te dają właścicielom fotowoltaiki niezależność energetyczną i niskie koszty użytkowania domu, ale ich koszt ciągle wydaje się być sporym wydatkiem. Ten problem mają rozwiązać wysokie dotacje wspierające decyzję o jego zakupie.

Przypomnijmy, że pierwsze środki na dofinansowania magazynów energii zostały uruchomione w kwietniu 2022 roku w ramach programu Mój Prąd 4.0. Obecnie beneficjenci programu mogą liczyć na dużo wyższe dopłaty. Kto może obecnie skorzystać z dofinansowania i na jakiej wysokości wsparcie mogą liczyć beneficjenci?

Rozwój rynku magazynów energii w najbliższych latach wydaje się nieunikniony. Zważywszy na ogromną popularność domowej fotowoltaiki, której montaż świetnie wypada na tle stale rosnących cen prądu wytwarzanego przez surowce konwencjonalne. Wśród najważniejszych czynników, które wskazują na ciągły rozwój rynku magazynów energii jest konieczność poprawy jakości powietrza, bowiem konwencjonalna produkcja energii sprzyja zanieczyszczeniu. Ogromne znaczenie ma również zapotrzebowanie na efektywne zarządzanie siecią elektroenergetyczną i zużyciem energii. Magazyny energii to również  rozwój elektromobilności, czyli rosnąca liczba samochodów elektrycznych i stacji ładowania, które mogą znajdować się w każdym garażu posiadacza banku energii.

Dopłata do magazynu energii 2023 dla kogo?

Programem, który aktualnie działa i wspiera  zakup magazynów energii w Polsce jest niezmiennie Mój Prąd 4.0, a dokładniej jego zaktualizowana wersja z 15. grudnia 2022 roku. Nabór wniosków o dotacje został przedłużony do 31.03.2023 roku, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa już kolejną edycję.

Przypomnijmy, że 4. edycja programu Mój Prąd skierowana jest do nowych prosumentów, którzy rozliczają się w systemie net-billing, a także dotychczasowych prosumentów, którzy zdecydowali się zmienić system rozliczania na net-billing. Głównym celem dotacji jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w którym jest ona wytworzona przez instalację fotowoltaiczną. Grudniowa zmiana programu Mój Prąd 4.0 wprowadziła kilka zmian dla beneficjentów, którzy:

 • rozliczają się z energii wyprodukowanej w mikroinstalacji na zasadach net-billingu, a wniosek o przyłączenie złożyli po 31.03.2022 roku, a także tych wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze dofinansowania do fotowoltaiki, rozliczają się w systemie net-metering i zdecydują się przejść na net-billing. Dla tych grup beneficjentów przewidziana jest dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
 • nadal rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie opustów i otrzymali wcześniej dofinansowanie na fotowoltaikę, ale pod warunkiem przejścia na system rozliczania net-billing. Dla tych wnioskodawców przewidziana jest dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji
 • uzyskali już dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0 lub złożyli wniosek jedynie na dofinansowanie fotowoltaiki, a chcieliby uzyskać dofinansowanie na dodatkowe elementy instalacji zwiększające autokonsumpcję. Mogą oni obecnie złożyć wniosek uzupełniający
 • złożyli wniosek przed 15.12.2022, a zgodnie ze zwiększeniem limitów dotacji, kwalifikują się do wyrównania przyznanych środków do nowych kwot obowiązujących od 15.12.2022

Urządzenia dofinansowane dotacją z Mój Prąd 4.0.

Dofinansowanie do magazynu energii w 2023 roku w ramach obowiązującej edycji programu Mój Prąd obejmuje określone rodzaje przedsięwzięć. Są one dość jasno określone. W zakresie magazynów energii dotacje w 2023 roku można zatem uzyskać na zakup i montaż:

 • magazynów ciepła – zalicza się tu między innymi zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki z grzałką elektryczną, czy bufory ciepła. Co istotne, minimalna pojemność magazynu ciepła w tym przypadku musi wynosić 20 dm3
 • magazynu energii elektrycznej o pojemności minimalnej 2 kWh, przy czym cena za 1 kWh nie może być wyższa niż 6 tys. zł
 • systemów zarządzania energią EMS lub HEMS pod warunkiem równoczesnej inwestycji w magazyn energii elektrycznej lub magazyn ciepła

Jak wysokie dofinasowanie można otrzymać?

W 2023 roku wnioskodawcy ubiegający się o dotację do magazynów energii mogą liczyć wyższe kwoty. Aktualnie w obszarze magazynu energii można uzyskać dofinansowanie w wysokości:

 • magazyny ciepła (zasobniki c.w.u., bufory ciepła, pompy ciepła typu powietrze/woda – do 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie, a więc magazyn ciepła musi tworzyć kompletne urządzenie
 • magazyny energii elektrycznej – maksymalnie do 16 000 zł przy cenie nie wyższej niż 6 000 zł za 1 kWh i pojemności ogólnej urządzenia nie niższej niż 2 kWh
 • systemy zarządzania energią EMS/HEMSdo 3 000 zł na jedno przedsięwzięcie,

Warunki i forma dotacji

W przypadku dofinansowań do magazynów energii oferowanych w ramach programu Mój Prąd są to dotacje przyznawane po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych warunków takich jak:

 • zakończenie inwestycji, czyli zakup i montaż magazynu energii przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania, ale nie wcześniej niż przed dniem 01.02.2020
 • opłacenie faktur za zakup elementów systemu, podłączenie i uruchomienie urządzeń oraz zgłoszenie instalacji w odpowiednich instytucjach

Dla firm i rolników

Również rolnicy zainteresowani technologią magazynowania energii elektrycznej, która w przypadku prowadzonej przez nich działalności może być szczególnie istotna, będą mieli szansę na uzyskanie dofinansowań do zakupu magazynu energii w 2023 roku. Agroenergia to program priorytetowy, którego celem jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł w sektorze rolniczym. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne będą mogły uzyskać do 20% kosztów kwalifikowanych dla magazynów energii połączonych z mikroinstalacją fotowoltaiczną, ale ich koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Trzeba też w tym miejscu zaznaczyć, że magazyn energii musi być połączony ze źródłem energii będącym również przedmiotem dofinansowania. Program Agroenergia ma być realizowany do 2027 roku.

Jeśli chcesz oszacować koszty wieloelementowej instalacji zwiększającej autokonsumpcję wytwarzanej przez Twoją instalację, skontaktuj się z naszym doradcą energetycznym pod numerem infolinii 600 220 096.

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz - oddzwonimy w 28 sekund!

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość