z energią w przyszłość

Blog

Autor: Synergio
1 października 2021

Miejski program Stop Smog

Zadaniem miejskich programów Stop Smog, działających w najbardziej zanieczyszczonych miastach w Polsce jest wsparcie inwestycji termomodernizacyjnych w domach jednorodzinnych, które są odpowiedzialne np. w województwie śląskim za 55% emitowanego smogu. Działania te mają zmierzać w kierunku poprawy jakości powietrza w całym kraju.

Kto i na co może dostać dofinansowanie?

Jakie przedsięwzięcia mogą zostać dofinansowane ze środków programu Stop Smog?

 • Są to przede wszystkim:
 • wymiana starych urządzeń grzewczych,
 • całych instalacji grzewczych na takie, które spełniają normy niskoemisyjności,
 • termomodernizacja nieruchomości oraz utylizacja nieekologicznych źródeł ciepła wraz z przyłączami.

Dodatkowo, w ramach programu beneficjenci mogą ubiegać się o wsparcie finansowe modernizacji systemów wentylacyjnych, czy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zmierzającej do uszczelnienia budynku.

To nie wszystkie cele na które można przeznaczyć środki, pełna lista takich przedsięwzięć jest naprawdę długa. Najważniejsze jest jednak to, że beneficjenci programu mogą otrzymać nawet 100% dofinansowania szacowanych kosztów inwestycji maksymalnie do 53 000 zł.

Pamiętajmy, że wsparciem mogą zostać objęte osoby mniej zamożne, które dotknięte są energetycznym ubóstwem. Chodzi tu przede wszystkim o właścicieli gospodarstw domowych, którzy na ogrzanie domu przeznaczają znaczą część domowego budżetu. Wszystkie prace związane z optymalizacją zużycia energii w budynku, generującej oszczędności otrzymają osoby po spełnieniu określonych warunków, głównie dochodowych.

Masz możliwość dofinasowania termomodernizacji budynku, jeśli:

 • w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do programu dochód na mieszkańca w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie przekroczył 175 % kwoty najniższej emerytury (ok. 1 800 zł), a w gospodarstwie wieloosobowym 125%tego świadczenia (ok. 1 300 zł)
 • 2/ łączny majątek beneficjenta nie może przekraczać 424 000 zł włączając w to nieruchomość, która ma zostać poddana termomodernizacji
 • 3/ niektóre gminy wymagają wkładu własnego (najczęściej ok. 10%. wartości inwestycji)
 • 4/ w przypadku złamania zasad programu, jego uczestnik musi dobrowolnie poddać się egzekucji wartości przyznanego mu dofinansowania i składa w tym zakresie oświadczenie
 • 5/ beneficjent programu Stop Smog musi zamieszkiwać nieruchomość objętą dofinansowaniem i udostępniać ją urzędnikom do kontroli przez okres 10 lat od otrzymania finansowego wsparcia.

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość