z energią w przyszłość

Blog

Autor: Synergio
17 stycznia 2023

Wymagania dla budynków w programie Moje Ciepło

Jeśli już wybudowałeś wymarzony dom i zainwestowałeś w nowoczesne ogrzewanie zasilane ekologicznym źródłem, to możesz wnioskować o zwrot części poniesionych kosztów. Skorzystaj z programu Moje Ciepło, który wspiera właścicieli nowych domów z nowoczesnym ogrzewaniem. W 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe wytyczne dotyczące technologii wykonania budynku. Wymagania stawiane budynkom zostały wywindowane jeszcze wyżej. Sprostają im domy, które posiadają niski wskaźnik zużycia energii nieodnawialnej. Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinasowania? Dowiedz się o jakie środki możesz wnioskować? Oraz gdzie wysłać dokumenty? Możesz liczyć nawet na 30% zwrotu poniesionych kosztów, z Kartą Dużej Rodziny do 45%.

Celem programu Moje Ciepło jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z wykorzystaniem ekologicznych źródeł ciepła. Mowa oczywiście o ogrzewaniu zasilanym pompą ciepła – powietrzną, gruntowa lub wodną. To aktualnie jedyny program z którego mogą skorzystać osoby posiadające nowy dom, które już zainwestowały w pompę ciepła i fotowoltaikę.

Inwestycja Polaków w czyste ogrzewanie ma oczywiście poprawić jakość powietrza, ograniczyć emisję pyłów i szkodliwych substancji. Kolejnym zadaniem programu jest również wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii, czyli wsparcie zakupu fotowoltaiki.

Kluczowa zmiana w programie Moje Ciepło

Dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło jest uzależnione od stanu technicznego budynków. Obowiązujące od zeszłego roku nowe warunki techniczne którym blisko jest do norm budownictwa pasywnego zostały jeszcze bardziej wywindowane. Obecnie normy wymagają jeszcze niższego wskaźnika Ep, którym jest wartość energii nieodnawialnej, niezbędnej do ogrzania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u. w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Aktualnie współczynnik ten nie może przekraczać 70 kWh/(m² × rok). Jednak, aby otrzymać dofinansowanie z Mojego Ciepła w 2023 r. konieczne jest spełnienie bardziej wyśrubowanych wymogów technicznych budynku. Jakich? Oto porównanie:

 • w 2022 roku obowiązywał wymóg Ep maksymalnie 63kWh/(m² × rok)
 • począwszy od 2023 r. wymóg Ep ma wynosić maksymalnie 55kWh/(m² × rok)

Oprócz współczynnika technicznego budynku inne wymagania dotyczą również efektywności pomp ciepła. Wszystkie pompy ciepła – powietrzne, wodne i gruntowe na które można uzyskać dofinansowanie (wykluczone są pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u.) muszą spełniać odpowiednie wymagania:

 • pompa ciepła typu powietrze/woda i pompa ciepła typu grunt/woda lub woda/woda – minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ dla temperatury zasilania 55°C
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku to klasa minimum A+ dla klimatu umiarkowanego
 • klasę pomp ciepła należy poświadczyć kartą produktu i etykiety energetycznej

Dla kogo program Moje Ciepło?

O dofinasowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele nowych, jednorodzinnych, wolnostojących budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. O ile w budynkach tych wydzielono nie więcej niż dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej jednak 20% jego powierzchni.

Co ważne nowym budynkiem mieszkalny jest budynek dla którego w  dniu składania wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

Program Moje Ciepło to zwrot kosztów zakupu

Warto wiedzieć, że program Moje Ciepło wspiera finansowo już zakończone zdania inwestorskie. A o dotację można wnioskować za pośrednictwem Generatora Wniosków za pośrednictwem Internetu. Jeśli już skorzystałeś z dofinansowania do fotowoltaiki to nie ma przeszkód, abyś teraz mógł otrzymać dotację na pompę ciepła. Programy Mój Prąd i Moje Ciepło współgrają ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. Ważny jest również fakt, że w Moim Cieple nie ma kryterium dochodu i wszyscy beneficjenci mogą liczyć na dotację.

Jakie koszty pokryje dotacja z Moje Ciepło?

Z Mojego Ciepła mogą skorzystać osoby, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu. W programie będzie można zrefundować koszty poniesione od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku.

Zwrotem poniesionych kosztów będą mogły zostać objęte takie działania jak:

 • zakup i montaż nowej pompy ciepła oraz zakup bufora i  zbiornika c.w.u.
 • koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji 5% – świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Wysokość dotacji, którą możesz otrzymać? 

Formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu ma być dotacja do 30% kosztów w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

 • w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł
 • w przypadku gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21.000 zł
 • wyższe dofinansowanie do pompy ciepła dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny zwiększa ona dofinasowanie z 30 do 45% wysokość poniesionych kosztów podlegających zwrotowi

Źródło: https://mojecieplo.gov.pl/

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Nabór wniosków w ramach tego programu odbywa się w trybie ciągłym, czyli do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wnioski w Moje Ciepło można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Jeśli chcesz oszacować koszty pompy ciepła dla swojego nowego domu zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą energetycznym. Udzielimy Ci również wsparcia w wypełnieniu wniosku o zwrot poniesionych kosztów.

Numer infolinii 600 220 096

Skorzystaj z kalkulatora pomp ciepła.

Co warto przeczytać

Autor: Synergio
6 marca 2023

Magazyn energii z dofinasowaniem-dla kogo?

Rozwój rynku magazynów energii w najbliższych latach wydaje się nieunikniony. Zważywszy na ogromną popularność domowej fotowoltaiki, której montaż świetnie wypada na tle stale rosnących cen prądu wytwarzanego przez surowce konwencjonalne.

Czytaj dalej