z energią w przyszłość

Blog

Autor: Synergio
1 października 2021

Ogólnopolski program Czyste Powietrze

Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze trwa w systemie ciągłym nieprzerwanie od 2020 roku i zakończy się w grudniu 2029 r. Czyste Powietrze to rządowy projekt o zasięgu ogólnopolskim. Jego cel to wsparcie finansowe osób, które wymienią stare piece zasilane węglem na nowoczesne źródła ciepła zasilane odnawialna energią. Środki można uzyskać również na zwrot poniesionych kosztów związanych z pracami termomodernizacyjnymi budynku. Zasady tego programu często zmieniają się jednak zawsze są to zmiany na korzyść wnioskodawcy. 

Od lipca 2021 r. obowiązuje nowa wersja programu, która wstrzymuje od stycznia 2022 r. dotacje na kotły węglowe (taka możliwość istnieje tylko do grudnia 2021 r.). Nowe zasady zwiększają też progi dochodowe w podwyższonym poziomie dofinansowania. Program został też uzupełniony o możliwość zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem tylko na cel wymiany urządzenia grzewczego. Po uzyskaniu dotacji środki te zostaną przekierowane do banku w celu spłaty zobowiązania. 

Dla kogo

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W programie przyznawane są bezzwrotne dotacje lub dotacje przeznaczone na spłatę części kredytu bankowego na zakup i montaż fotowoltaiki, pompy ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz kolektorów słonecznych.Wysokość dotacji uzależniona jest od  kategorii kosztów kwalifikowanych i dochodów.  Przy czym kwota dotacji dla beneficjentów:

I poziomu o wyższych dochodach może wynieść nawet 30 000 złdochód roczny 100 000 zł

II poziomu o niższych dochodach może wynieść do 37 000 zł – przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 2 189 zł, jeśli beneficjent mieszka sam i 1 564 zł jeżeli mieszka z kimś. Już zapowiadana jest kolejna zmiana programu Czyste Powietrze, który ma zostać rozszerzony o kolejna grupę beneficjentów. Możliwość pozyskania dofinansowania przy wymianie źródła ciepła na ekologiczne otrzymają właściciele budynków wielorodzinnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że już na początku 2022 r. pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany pieca w takich obiektach

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz - oddzwonimy w 28 sekund!

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość