z energią w przyszłość

Blog

Autor: admin_sy
14 września 2020

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci – zbiór informacji

Osoby, które zdecydowały się już na własną instalację fotowoltaiczną i czerpanie energii ze źródeł odnawialnych, wiedzą z pewnością wiele o poszczególnych typach instalacji, częściach, z jakich się składa oraz warunkach, jakie powinny być spełnione, aby działała jak najwydajniej. Tymczasem warto wcześniej dowiedzieć się o tym, jak w ogóle wygląda przyłączenie mikroinstalacji do sieci, jakie dokumenty należy mieć i jakie warunki spełnić? Nie jest to trudna procedura, ale wymaga dokładności.

Jakie typy instalacji fotowoltaicznych muszą być podłączone do sieci?

Instalacje fotowoltaiczne dzielą się na trzy typy: on-grid, off-grid oraz hybrydowe, ale tylko dwie z nich nie mogą działać bez uprzedniego podłączenia do sieci. Mowa tu oczywiście o instalacjach:

 • on-grid – czyli takiej, która działa tylko po podłączeniu do sieci, a nadwyżka prądu wygenerowana podczas wiosenno-jesiennych miesięcy jest magazynowana w sieci;
 • hybrydowa – będąca połączeniem dwóch typów on-grid i off-grid, współdziałająca z siecią, a jednocześnie niezależna w przypadku awarii lub przerw w dostawach prądu.

Instalacja off-grid jest całkowicie niezależna, a prąd wyprodukowany przez moduły fotowoltaiczne gromadzony jest w akumulatorach.

Co to jest “status Prosumenta”?

Status Prosumenta uzyskujemy po zgłoszeniu instalacji do przyłączenia do sieci. Oprócz statusu Prosumenta (użytkownik instalacji jest jednocześnie producentem i konsumentem wytwarzanej przez moduły energii), uzyskujemy upusty (net-metering), ale tylko przy instalacjach, których moc szczytowa nie jest większa, niż 50kW.

Kto może wnioskować o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci?

Najwięcej instalacji fotowoltaicznych zakładanych jest w pojedynczych gospodarstwach domowych, na własny użytek ich mieszkańców. Jednak coraz większą popularność zyskują instalacje dla firm, szczególnie tych związanych z przetwórstwem żywności lub np. hodowlą zwierząt. Coraz więcej wspólnot mieszkaniowych również decyduje się na ten krok w celu obniżenia kosztów energii wykorzystywanej szczególnie do oświetlenia wspólnej przestrzeni (jak klatki schodowe, parkingi, tereny przed budynkami itp.). O przyłączenie fotowoltaiki do sieci mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami
 • osoby fizyczne, prowadzące działalność
 • firmy
 • inne podmioty prawa, jak: spółdzielnie energetyczne, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Dokumentacja i wniosek

Ważną informacją dla osób wnioskujących o przyłączenie instalacji do sieci, jest to, że należy złożyć wniosek i wymagane dokumenty najpóźniej na 30 dni przed terminem podłączenia instalacji.

W celu ubiegania się o podłączenie naszej instalacji do sieci, musimy zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty. Należą do nich: schemat instalacji (opisujący sposób przyłączenia fotowoltaiki, podpisane przez osobę uprawnioną, elektryka lub instalatora), dane techniczne (parametry i charakterystyka urządzeń wchodzących w skład instalacji), certyfikaty urządzeń. Dodatkowo, jeżeli osoba ubiegająca się o przyłączenie prowadzi działalność gospodarczą, wymagany będzie wydruk z KRS lub CEIDG.

Wniosek o przyłączenie instalacji musi zawierać także wymagane informacje, a do tych należą: dane osobowe zakładającego instalację, typ instalacji, dane dotyczące instalacji, dane określające moc instalacji, opis typów wszystkich urządzeń, wykorzystywanych do instalacji, dane instalatora wraz z podpisem.

Co z wymianą licznika?

Niezwykle istotną częścią przyłączenia instalacji do sieci jest wymiana standardowego licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy. Zakład energetyczny sprawdza wniosek w ciągu 30 dni i jeżeli wszystko jest przeprowadzone prawidłowo, wymieni licznik na swój koszt. Dlaczego wymiana licznika jest taka ważna? Licznik dwukierunkowy zlicza energię oddawaną do sieci – pobieraną i oddawaną liczy się w kWh. Należy pamiętać o podaniu odpowiedniego okresu rozliczeniowego, ponieważ instalacja generuje nadwyżki głównie w miesiącach letnich i wiosennych. Gdyby instalacja fotowoltaiczna została podłączona z licznikiem jednokierunkowym, nadmiar energii przesłanej do sieci, zostałby potraktowany jako energia pobrana przez nas, co spowodowałoby wyższe rachunki. Dlatego tak ważna jest wymiana licznika.

Umowa kompleksowa

Po spełnieniu wszystkich wcześniejszych warunków i wymianie licznika na dwukierunkowy pozostaje jeszcze jeden krok do wykonania, czyli podpisanie umowy kompleksowej. Czym jest umowa kompleksowa i jakie korzyści daje prosumentowi? Umowa kompleksowa podpisywana po wymianie licznika obejmuje jednocześnie dystrybucję prądu i sprzedaż. W zależności, czy dostawcą prądu był Energa, Tauron, Enea, PGE, Innogy, to ten sam dostawca zawiera z właścicielem instalacji umowę kompleksową, dotyczącą dystrybucji i sprzedaży prądu. Umowa kompleksowa jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, ponieważ podpisując ją, dostajemy jedną fakturę na dwie usługi dystrybucji i sprzedaży energii. Należy jeszcze pamiętać, że umowę kompleksową możemy podpisać wtedy, gdy nasz sprzedawca energii podjął ustalenia z miejscowym OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego).

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków i podpisaniu umowy kompleksowej, instalacja jest już gotowa do produkowania przyjaznej dla środowiska, zielonej energii.

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość