z energią w przyszłość

Blog

Autor: Synergio
19 lipca 2022

Prefinansowanie w programie Czyste Powietrz Plus

W jednym z najbardziej popularnych programów rządowych jakim jest Program Czyste Powietrze, wprowadzono kilka korzystnych zmian.

Od 2020 roku program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów, a co za tym idzie wymiana nieekologicznych pieców (kopciuchów) i modernizacji budynków, która podnosi ich sprawność energetyczną.

Wprowadzone 15 lipca br. zmiany w programie Czyste Powietrze, pozwalają beneficjentom otrzymać środki finansowe jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Prefinansowanie – zasady

Prefinansowanie – to wypłata zaliczki, maksymalnie do 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany okres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/umowach beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie. Pozostała część dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia, zostanie wypłacony po realizacji przedsięwzięcia.

Okres realizacji przedsięwzięcia – dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku

Ocena wniosku z prefinansowaniem – odbywa się w terminie 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych)

Warunki przyznania prefinansowania:

 • złożenie wniosku drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym
 • dołączenie zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umów na realizacje przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą)
 • zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód beneficjenta (na jednego członka gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, rodzinnego lub specjalnego)

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

Dopłata 10 000zł

Dodatkowo, korzystając z dotacji w podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania możemy liczyć na dopłatę w wysokości 10 000 zł.

Maksymalna kwota, jaką mogliśmy otrzymać w Programie Czyste Powietrze:

 • Poziom podstawowy: 30 000zł
 • Poziom podwyższony: 37 000zł
 • Poziom najwyższy: 69 000zł

Maksymalna kwota jaką możemy otrzymać w Programie Czyste Powietrze PLUS (prefinansowanie)

 • Poziom podstawowy: 30 000zł
 • Poziom podwyższony: 47 000zł
 • Poziom najwyższy: 79 000zł

Wykonawca

Przy wyborze wykonawcy, należy pamiętać aby spełniał następujące warunki:

co najmniej rok działa na rynku usług remontowych, budowlanych, montażowych lub realizował już inwestycje beneficjentów korzystających z programu Czyste Powietrze. Takich inwestycji powinien mieć co najmniej 5.

Bez obaw – Synergio spełnia oba kryteria. Sprawdź nas!

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość