FAQ

Jakiego rodzaju panele montujemy?

Montujemy tylko i wyłącznie moduły monokrystaliczne charakteryzujące się wyższą sprawnością, efektywnością oraz żywotnością względem modułów polikrystalicznych.

Jakie zabezpieczenia ma nasza instalacja?

Po stronie DC (stałoprądowej – od modułów do falownika):

 • Ogranicznik przepięć (T1 [iskiernik] +T2 [warystor])
 • Rozłącznik bezpiecznikowy (bezpiecznik)

Po stronie AC (zmiennoprądowej – od falownika do rozdzielnicy):

 • Zabezpieczenie nadprądowe/przetężeniowe (eska)
 • Rozłącznik 3P (3 polowy)
 • Ogranicznik przepięć (T1+T2 lub T2 w zależności od infrastruktury instalacji elektrycznej oraz budynku)
 • Lampka sygnalizacji faz

Elementy dodatkowe:

 • Pręt uziemiający 150 cm + złącze
 • Szyna wyrównawcza potencjału OBO 188mm
 • Przeciwpożarowy przewód bezhalogenowy + przycisk w przypadku instalacji powyżej 6,5 kW

Co dzieje się w razie pożaru?

Czy wiecie, że w trakcie pożaru, moduły fotowoltaiczne mogą być zagrożeniem dla strażaków? Dlaczego tak się dzieje?
 
Bo choć zasilanie modułów można odłączyć w trakcie zagrożenia, to nie można tego zrobić ze słońcem. Jego promienie nadal padają na panele, więc automatycznie wytwarza się tam prąd.
 
A chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, co się dzieje, gdy na prąd polejemy wodę. No właśnie. Dlatego to ogromne zagrożenie dla ekip strażackich.

Na szczęście falownik SolarEdge samoczynnie wykrywa wszelkie anomalie i automatycznie obniża napięcie do poziomu 1V na optymalizator, zapewniając tym samym bezpieczeństwo zarówno domownikom jak i ekipie strażaków.
 
W przypadku awarii każdy moduł fotowoltaiczny zostaje sprowadzony do napięcia bezpiecznego 1V (dzięki funkcji rapid shutdown).

Konkurencyjne rozwiązania nie posiadają tych rozwiązań: napięcie w generatorze fotowoltaicznym pozostaje wysokie (rzędu nawet 850V).

W przypadku SolarEdge, gdy zasilanie jest wyłączone, przewody DC są automatycznie odłączane od zasilania, aby chronić ludzi i mienie.

Rozwiązanie inwertera SolarEdge spełnia najbardziej zaawansowane europejskie normy bezpieczeństwa

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie oparte jest na podziale na 3 odrębne Sekcje oraz dodatkową opcję ubezpieczenia od kradzieży:

 • Sekcja I – przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie, zgodnie z załączonym do niej wykazem, instalacje fotowoltaiczne, zainstalowane na stanowisku pracy, gotowe do użytku zgodnie z przeznaczeniem, dla których testy próbne zostały zakończone wynikiem pozytywnym, chyba że przeprowadzenie tych testów nie było wymagane przez producenta
 • Sekcja II – przedmiotem ubezpieczenia są utracone dochody z tytułu produkcji energii elektrycznej za pomocą ubezpieczonej instalacji fotowoltaicznej, poniesionej przez Ubezpieczającego w okresie odszkodowawczym wskutek szkody w mieniu.
 • Sekcja III – przedmiotem ubezpieczenia są straty poniesione przez Ubezpieczającego w następstwie niedoboru w produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną ubezpieczoną w Sekcji I, w stosunku do wartości planowanych w raporcie wydajności.

Jakie dokumenty dostanę po skończonej instalacji?

Dokumenty, które Państwo otrzymają to:

 • Koncepcja instalacji fotowoltaicznej
 • Oferta szczegółowa
 • Umowa
 • Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej
 • Projekt instalacji i schemat elektryczny instalacji
 • Karty katalogowe zastosowanych urządzeń
 • Wypełniony i zgłoszony wniosek do OSD o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej
 • Wypełniony wniosek do programu „Mój prąd”
 • Oświadczenie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla instalacji większych niż 6,5 kWp

Kto odbiera instalację?

Według obowiązujących od 19 września 2020 roku wymagane jest dla instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Gdzie mam zadzwonić w razie awarii?

 • Infolinia Synergio: 600 220 096
 • Adres E-mail: serwis@synergio.pl
 • lub bezpośrednio u konsultanta regionalnego SYNERGIO S.A.

Czy firma uruchomi instalację po zamontowaniu?

Tak, elementami wchodzącymi w usługę są:

 • Dostawa
 • Montaż
 • Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Jest to bardzo prosta koncepcja: energia od Słońca „pada” na moduł, moduł produkuje prąd stały, a podłączone w szereg moduły produkują ten sam prąd tylko o wyższym stałym napięciu. W naszym domu urządzenia do pracy potrzebują prąd o zmiennym napięciu i tutaj stosujemy falownik (inaczej inwerter) który przekształci nam energię z paneli w energię, którą możemy używać podłączając nasze odbiorniki w domu.

Jak cień wpływa na wydajność instalacji fotowoltaicznej?

W przypadku rozwiązania SolarEdge optymalizacja odbywa się na poziomie pojedynczego modułu. Względem tradycyjnych rozwiązań opartych o falowniki łańcuchowe, technologia SolarEdge pozwala pracować każdemu modułowi fotowoltaicznemu niezależnie od poziomu jego zacienienia. Uwzględniając przy tym fakt modułów w technologii half-cut otrzymujemy maksymalną optymalizację wpływu padającego zacienia na wydajność instalacji fotowoltaicznej.

Jak długo wytrzyma instalacja fotowoltaiczna?

Instalacje fotowoltaiczne potrafią pracować nawet i po 40 lat. Obecnie najdłużej pracującą a zarazem najstarszą instalacją fotowoltaiczną w Europie jest instalacja w Szwajcarii, która działa od 1982 roku. Instalacja ta składała się pierwotnie z 288 modułów o jednakowej mocy, jednak po pewnym czasie i wymianie falownika na nowszy liczbę modułów zredukowano do 252. Z obserwacji zauważono, że oprócz delaminacji modułów (rozwarstwienie) zainstalowane moduły nie miały żadnych znaczących spadków uzysków energii. Warto jednak zwrócić uwagę na serce instalacji jakim jest falownik i to względem żywotności falownika powinniśmy kierować się wyborem. Rozwiązanie SolarEdge w podstawowej wersji oferuje najdłuższą na rynku gwarancję producenta na falownik wynoszącą 12 lat, z możliwością rozszerzenia tej gwarancji aż do 25 lat!

Czy instalacja słoneczna zwiększy moje podatki od nieruchomości?

Nie, instalacja fotowoltaiczna nie zwiększy płaconego podatku od nieruchomości. Instalacja fotowoltaiczna zwiększa jedynie wartość Twojego domu.

Ile zaoszczędzę z systemem fotowoltaicznym?

Wszystko zależy ile płacą Państwo rachunki za energię elektryczną. Im wyższy rachunek tym większa oszczędność. Zwrócić jednak trzeba uwagę na możliwości techniczne budynku, ale w tej kwestii pomogą Państwu nasi specjaliści z działu technicznego.

Jakie dokumenty są potrzebne do wybudowania instalacji fotowoltaicznej?

W przypadku instalacji do 50 kWp nie potrzebne są żadne dokumenty oprócz zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego. Jest to Druk ZM czyli „Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji”.  Oprócz zgłoszenia, potrzebny będzie schemat elektryczny instalacji, projekt instalacji, karty katalogowe zastosowanych urządzeń.

Jakie urządzenia mogą być zasilane z paneli fotowoltaicznych?

Wszystkie odbiorniki którą są zasilane z rozdzielnicy umieszczonej w budynku. Oprócz zasilania odbiorów, możemy również zasilać takie urządzenia jak:

 • Pompy ciepła
 • Grzałki elektryczne
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Systemy nawadniania
 • Systemy sterowania
 • Magazyny energii
 • Ładowarki EV dla samochodów elektrycznych

Czy warunki nasłonecznienia w Polsce sprzyjają inwestycjom w fotowoltaikę?

Tak. Średni zwrot dzięki dotacji „Mój prąd” oraz niskim cenom SYNERGIO to 4 lata. W przypadku instalacji większych niż 10 kWp, rentowność ta wydłuża się do 5 lat.

Czy konstrukcja dachu wytrzyma nacisk paneli?

W przypadku dużych instalacji fotowoltaicznych, czyli powyżej 50 kWp – przyjeżdża do Państwa konstruktor, który to dokonuje dokładnych obliczeń nośności dachu. Jest to kwalifikowana osoba posiadająca Państwowe uprawnienia budowlane. W przypadku instalacji do 50 kWp nie ma konieczności wykonywania obliczeń nośności dachu, jednak zawsze w przypadku niepewności po stronie naszego działu technicznego oraz po audycie lokalnym zgłaszamy do Państwa nasze obawy i po obopólnym rozpatrzeniu sytuacji decydujemy o możliwości wykonania takich pomiarów i obliczeń.

Czy złe warunki atmosferyczne, takie jak śnieg i gradobicie nie zniszczą paneli?

Śnieg oraz deszcz nie zniszczą paneli, podobnie w przypadku niewielkiego gradu. Dodatkowo system SolarEdge posiada możliwość rozpuszczania śniegu z modułów fotowoltaicznych celem odsłonienia ich powierzchni oraz nie przymarzania powierzchni śniegu do modułów, aby nie wytworzyć warstwy lodu, która zsuwając się z dachu może porysować powierzchnię modułów. De facto duże gradobicie (nawałnica) może spowodować mikropęknięcia, które to spowodują utratę na sprawności modułów. Jednakże nasza firma oferuje Państwu ubezpieczenie od takich wydarzeń oraz od utraty wartości związanej z uszkodzeniem i przerwą w pracy instalacji fotowoltaicznej.

Czy muszę zmienić umowę z energetyką?

Tak, w przypadku zainstalowania instalacji fotowoltaicznej zmianie ulega również Państwa status – stają się Państwo prosumentami. Prosument w ramach rozliczenia za energię elektryczną z zakładem energetycznym otrzymuje rozliczenie roczne w formie bilansu energii wytworzonej (oddanej do sieci) oraz energii pobranej. Również zostaje wymieniony u Państwa licznik z obecnego na licznik dwukierunkowy, który to daje możliwość wymiany energii z zakładem energetycznym w dwie strony – oddawania do sieci oraz pobierania z sieci.

Ile trwa proces montażu?

Sam proces montażu nie jest złożony i zazwyczaj trwa dla małych instalacji od 2-3 dni oraz dla większych instalacji do 5-7 dni. W przypadku bardzo dużych instalacji takich jak farmy fotowoltaicznej proces montażu trwa około 14-21 dni w zależności od skali przedsięwzięcia.

Czy system fotowoltaiczny jest bezobsługowy?

Tak, dzięki udostępnionemu Państwu systemu monitoringowi pracy instalacji i pojedynczego modułu, Państwa instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa a koszt ewentualnego serwisu spada do minimum ponieważ już przed przyjazdem ekipy, nasi instalatorzy otrzymują raport z zdiagnozowaną przyczyną usterki instalacji fotowoltaicznej.

Czy można sprzedawać wyprodukowaną energię elektryczną do sieci?

Tak, energię elektryczną można sprzedawać do sieci, jeżeli posiadamy status wytwórcy energii elektrycznej. Wytwórca energii elektrycznej to podmiot oferujący sprzedaż energii elektrycznej oraz wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Istotą wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest uzyskanie stosownej koncesji, wpisu do rejestru wytwórców. Uzyskanie takiej koncesji jest możliwe jedynie w ramach Aukcji OZE organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Czy wymiana licznika na dwukierunkowy jest płatna?

Nie, wymiana licznika na dwukierunkowy nie jest płatna, ale czas trwania na wymianę przez zakład energetyczny licznika może trwać nawet 30 dni.

Czy mogę całkowicie odłączyć się od zakładu energetycznego?

Teoretycznie tak, są to instalacje typu off-grid, jednak chęć odłączenia się od zakładu energetycznego trzeba wpierw zgłosić do operatora. Dodatkowo należy przedstawić warunki magazynowania energii elektrycznej w magazynach energii.

Czy trzeba myć panele fotowoltaiczne?

Nie tyle trzeba, co można, ale zależy to od środowiska oraz zapylenia i zakurzenia wynikającego z dróg oraz gruntu wokół instalacji. Wszystkie moduły fotowoltaiczne dostępne w ofercie Synergio posiadają wierzchnią warstwę,̨ która oczyszcza się samoczynnie podczas opadów atmosferycznych.By poprawić uzyski, zaleca się spłukiwanie paneli czystą wodą lub przetarcie miękkimi materiałami około 2 razy w roku.  NIE WOLNO myć modułów fotowoltaicznych myjkami ciśnieniowymi. Generują one mikropęknięcia, powodujące spadek mocy.

Czy lekkie zacienienie jest problemem?

Nie dla instalacji gdzie optymalizacja odbywa się na poziomie pojedynczego modułu. Względem tradycyjnych rozwiązań opartych o falowniki łańcuchowe, technologia ta pozwala pracować każdemu modułowi fotowoltaicznemu niezależnie od poziomu jego zacienienia. Moduły wyprodukowane są w technologii half-cut. Otrzymujemy więc maksymalną moc ich działania, niwelując wpływ pojawiającego się zacienienia na wydajność instalacji fotowoltaicznej.

Ile mam czasu na wykorzystanie zmagazynowanej w sieci energii?

Zmagazynowaną energię w sieci można odebrać w przeciągu 12 miesięcy, czyli pełnego okresu rozliczeniowego w ramach bycia prosumentem. Wpierw rozliczana jest najstarsza nadwyżka zmagazynowanej w sieci energii, potem są wykorzystywane kolejne nadwyżki.

Kim jest PROSUMENT?

Zgodnie z nowelizacją ustawy OZE z 01 lipca 2016 roku prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej (zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego). Wytwarza on energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w swojej mikro instalacji i zużywa ją na potrzeby własne. Prosument niestety nie ma prawa do sprzedaży oraz obrotu energią elektryczną. Ale jak widać może z niej korzystać.

Czy instalacja fotowoltaiczna sprawdzi się, jeżeli dach domu nie jest ustawiony na południe?

Oprócz ustawienia dachu na południe, wykonywane są również instalacje na połaciach wschodnich oraz zachodnich. Nazywamy je zresztą instalacjami wschód-zachód. Uzyski z takich instalacji są porównywalne z wydajnością tych  ukierunkowanych na południe. Nie jest zalecany jednak montaż na dachach skierwanych na północ.

Co wchodzi w skład zestawu PV?

W skład instalacji fotowoltaicznej od SYNERGIO wchodzą:

Monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne,

platforma monitoringu,

Optymalizatory mocy,

Falownik oraz zabezpieczenia elektroenergetyczne po stronie AC oraz DC.

Dodatkowo w skład instalacji fotowoltaicznej wchodzi licznik dwukierunkowy, który dostarcza oraz montuje Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Co to jest falownik?

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, zatem, aby móc podłączyć się do istniejącej sieci elektroenergetycznej, musimy skorzystać z przekształtnika lub tak zwanego falownika czy inwertera. Rolą falownika jest zmiana prądu stałego na przemienny.

Co jest jest optymalizator?

W systemie fotowoltaicznym każdy moduł posiada indywidualny, maksymalny punkt mocy. Nieodłączne i wynikające z wpływu otoczenia różnice w funkcjonowaniu pomiędzy modułami prowadzą do utraty mocy. W systemach z tradycyjnymi falownikami, najsłabszy moduł powoduje dopasowanie wydajności pozostałych modułów w łańcuchu właśnie do niego, czyli do najsłabszego. W systemach posiadających indywidualne optymalizatory, jak np. SolarEdge każdy moduł działa niezależnie i produkuje maksymalną ilość energii, co minimalizuje utratę mocy. W tym celu wykorzystywane są optymalizatory mocy.

Czy instalacja będzie działać w zimie i na jesieni?

Tak instalacja fotowoltaiczna będzie działała przez cały rok o ile wystąpią dni słoneczne. Jednak instalacja nie wytworzy na tyle dużo energii w ciągu tych pór roku co w lato oraz na wiosnę – dlatego rozliczenie prosumenta odbywa się w skali roku, gdyż bilansowany jest w ten sposób deficyt produkcji w okresie jesienno-zimowym, nadprodukcją z okresu wiosenno-letniego.

Używamy plików cookies i podobnych technologii, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w w naszej polityką prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.