z energią w przyszłość

Farmy fotowoltaiczne

Budowa farm fotowoltaicznych to nowy rodzaj inwestycji energetycznej. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy energią ze Słońca chcą zasilać firmy. To również szansa na pomnażanie kapitału dla deweloperów energetycznych, którzy po wytworzeniu „zielonej energii” sprzedadzą ją bezpośrednio do zakładu produkcyjnego lub na aukcji OZE. Proces inwestycyjny w elektrownie słoneczne tylko na pozór wydaje się skomplikowany. Na pewno wymaga sporego kapitału, ale przekłada się on również na długoterminowe zyski. 

Zaawansowane technologicznie rozwiązania, do których należą odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej dostępne. Pozwalają oszczędzać i zarabiać, jednocześnie wykazując troskę o klimat i środowisko naturalne. Aby zbudować elektrownię słoneczną trzeba spełnić kilkanaście warunków i uzyskać odpowiednie zgody. Proces budowy wymaga konsultacji ze specjalistami z dziedzin: technologii fotowoltaicznej, elektryki, prawa budowlanego, środowiskowego oraz znajomości ustawy o OZE. Przygotowanie biznesplanu, to jeden z podstawowych kroków poprzedzających budowę farmy fotowoltaicznej. Pomoże nie tylko ocenić opłacalność inwestycji, ale także będzie grał kluczową rolę w ubieganiu się o dotacje do planowanego przedsięwzięcia.Wybór działki i projekt

Pierwszym etapem budowy elektrowni słonecznej jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Konieczny jest audyt potencjalnej działki i analiza stanu prawnego oraz poszczególnych uwarunkowań takich jak: zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz informacje dotyczące obszarów chronionych, mogących znajdować się w okolicy. Kolejny etap to przygotowanie projektu farmy fotowoltaicznej. Stworzenie planu zagospodarowania terenu w skład którego wchodzi: układ paneli, dobór urządzeń, analiza zacienienia rzędów modułów oraz takie elementy jak: trasy kablowe, schemat elektryczny, dobór stacji transformatorowej i cały schemat monitoringu, oświetlenia, ogrodzenia. Ważnym elementem jest również  opracowanie szacunków produkcji energii elektrycznej z podziałem na średnią i roczną produkcję energii, a wszystko na podstawie meteorologicznych oraz radiacyjnych baz danych. Działka z przeznaczeniem na inwestycję fotowoltaiczną powinna spełniać określone kryteria. Należą do nich: 

 1. powierzchnia 2 ha lub większa 
 2. IV klasę gruntu lub niższa 
 3. teren płaski lub skierowany na południe
 4. teren niezacieniony
 5. lokalizacja w pobliżu sieci energetycznej 
 6. droga umożliwiająca dojazd


Decyzje administracyjne

Po przygotowaniu planu projektowego przychodzi czas na pozyskanie decyzji administracyjnych, czyli warunków zabudowy, decyzji środowiskowej, warunków przyłączeniowych itp. Koniecznym dokumentem przy działkach o powierzchni powyżej 0,5ha dla obszarów chronionych oraz działek o powierzchni powyżej 1 ha na obszarach niechronionych są decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych. W celu ich uzyskania trzeba wypełnić wniosek, gdzie w karcie informacyjnej podane są dane dotyczące wpływu inwestycji na środowisko oraz planu ich eliminacji. Na tym etapie uzyskujemy także warunki przyłączeniowe. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do 150 dni. Po złożeniu wniosku konieczne jest też wniesienie zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej w wysokości 30 zł za każdy kW mocy przyłączeniowej.Pozwolenie na budowę

Aby je otrzymać należy mieć przygotowany projekt budowlany zgodny z dokumentami takimi jak: warunki przyłączeniowe, miejscowy plan zagospodarowania lub warunki zabudowy. Konieczne jest również pozyskanie uzgodnień, ekspertyz zgodnych z aktualnymi przepisami. Ten etap to kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej. Projekt budowlany składa się z 3 części: architektonicznej, budowlanej i elektrycznej. Opracowaniem projektu zajmuje się zespół branżystów ze stosownymi uprawnieniami.Jak zarabia się na aukcjach OZE?

Do aukcji OZE przystępują przedsiębiorcy posiadający pozwolenie na budowę i pozostałe decyzje, w tym koncesję farm fotowoltaicznych. Obowiązek uzyskania koncesji dotyczy instalacji o mocy powyżej 500 kWp. Aukcje odbywają się cyklicznie zgodnie z harmonogramem dla każdego źródła OZE, ustalanym przez Urząd Regulacji Energetyki na warunkach określanych na podstawie rządowych rozporządzeń.  Po wygraniu aukcji Inwestor ma 24 miesiące na budowę farmy fotowoltaicznej. Jak wygląda proces aukcyjny? Rząd określa referencyjne ceny sprzedaży, następnie Inwestorzy wystawiają swoje oferty na aukcje. Oferty te nie mogą przekroczyć cen referencyjnych. Odrzucanych jest 20% najdroższych ofert. Po wybraniu najkorzystniejszych ofert inwestorów przedstawionych na aukcji, państwo odkupuje od nich prąd. Prąd odkupowany jest drożej niż wskazują ceny rynkowe. Producenci energii po wygraniu aukcji mają prawo do uzyskiwania pomocy w wysokości różnicy pomiędzy zakontraktowaną w drodze aukcji ceną energii a średnią ceną rynkową tejże energii. Podmioty dopuszczane do aukcji składają oferty sprzedaży energii za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej (IPA). W ofercie wytwórca wskazuje cenę sprzedaży energii oraz ilość energii jaką ma zamiar wytworzyć. Aukcję wygrywają oferty z najniższą ceną, aż do momentu wyczerpania wolumenu energii przeznaczonego do aukcji. Zwycięzcy aukcji otrzymują dotowanie na maksymalny okres 15 lat. Nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r.
Jak uzyskać dofinansowanie na farmę fotowoltaiczną?

Najczęstsze formy finansowania inwestycji w fotowoltaikę to kredyty, leasingi, dotacje unijne i środki własne. Podobnie jak w przypadku aukcji OZE, aby skorzystać z dofinansowań np. ze środków unijnych, inwestycja musi być już na pewnym etapie zaawansowania, z warunkami przyłączenia i pozwoleniem na budowę. Zatem planując farmę fotowoltaiczną z myślą o przyszłorocznych aukcjach i nowej perspektywie unijnej, warto już teraz zacząć od przygotowania dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych. Źródeł dofinansowania budowy farmy fotowoltaicznej są Regionalne Programy Operacyjne i działania dotyczące poprawy jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Jeśli chcesz oszacować koszty farmy fotowoltaicznej dla swojego biznesu zapraszamy do skorzystania z KALKUTLATORA inwestycyjnego.

Jeśli interesują Cię dotacje publiczne skontaktuj się z naszym Doradcą Energetycznym pod numerem infolinii 600 220 096

Zamów rozmowę

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz - oddzwonimy w 28 sekund!

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 8:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  A może wolicie porozmawiać przez chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie mają teraz Państwo czasu na rozmowę zapraszamy do wysłania emaila.

  Napisz wiadomość