z energią w przyszłość

Fotowoltaika dla rolnika

Wprowadź swoje gospodarstwo na wyższy poziom dzięki fotowoltaice od Synergio
 • Wysokość ulgi to 25% kosztów poniesionych w ramach inwestycji w fotowoltaikę.
 • Efektywne wykorzystanie powierzchni gospodarstwa: moduły mogą być montowane na dachach budynków lub nieużytkach rolnych
 • Produkcja żywności w ekologiczny sposób z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 • Masz swój grunt? Możesz go wydzierżawić!
Zamów bezpłatną wycenę Wydzierżaw swój grunt
Więcej

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Jeśli chodzi o środki na finansowanie instalacji fotowoltaicznej, osoby posiadające gospodarstwo rolne są na uprzywilejowanej pozycji. Zwykle obejmują ich bowiem nie tylko dotacje na fotowoltaikę dla rolników sensu stricto, ale również dofinansowanie przeznaczone dla osób fizycznych. Oto zestawienie programów, z których mogą skorzystać – w zależności od tego, jaki charakter ma prowadzone przez nich gospodarstwo.

Program Mój Prąd Agroenergia* Czyste powietrze Ulga w podatku rolnym
Dla kogo

Osoby fizyczne, dysponujące istniejącym budynkiem mieszkalnym

Rolnicy indywidualni; wielkość gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha, działalność rolnicza musi być prowadzona przez 1 rok przed złożeniem wniosku

Osoby, będące właścicielami domów jednorodzinnych o dochodzie nieprzekraczającym 100 000 zł lub dla podwyższonego poziomu dofinansowania dochód nieprzekraczający a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 2022 roku planowane zmiany: 

 • przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia do 900zł ( gospodarstwa wieloosobowe) lub od 1260zł ( gospodarstwa jednoosobowe) 

Płatnik podatku rolnego

Moc instalacji

2 – 10 kW

10 - 50 kW

Max. 40 kW

brak ograniczeń

Forma wsparcia

Bezzwrotna dotacja

Dotacja

Bezzwrotna dotacja

lub 

dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - otrzymana kwota jest odliczana od podatku rolnego, a odpisów można dokonać przez kolejne 15 lat

Zakres wsparcia

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Zakup i montaż  m.in. instalacji wiatrowych, nowej instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, instalacji hybrydowej, tj: fotowoltaika wraz z pompą ciepła, lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, 

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej 
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Kwota wsparcia

Max. 3.000 zł w roku 2021 

Dotacja do 20 % kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię:

moc instalacji (kW)

% udziału w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż ( zł )

10< kW  ≤ 30

do 20 %

15.000

30< kW  ≤ 50

do 13 %

25.000

 

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł

 

W zależności od przysługującego poziomu dofinansowania można otrzymać dotację pokrywającą koszty kwalifikowane do 30 000 lub nawet 37 000 zł.   Pokrycie nawet do 75% kosztów kwalifikowanych.  

Ulga w podatku rolnym do 25% kosztów poniesionych na inwestycje

Terminy

Nabór wniosków od 01.07.2021 do 22.12.2021 lub do wyczerpania alokacji środków. 

Ważne! w dniu 06.10.2021r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budżetu programu. 

Program ma być realizowany do 2027 roku, jednak podpisywanie umów ma zakończyć się 31.12.2025 roku. 

Nabór ciągły, wnioski składane online lub w urzędzie oraz za pośrednictwem banków.

Wnioski można składać do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) na terenie, w którym zostały poniesione wydatki

Program Program Mój Prąd
Dla kogo

Osoby fizyczne, dysponujące istniejącym budynkiem mieszkalnym

Rolnicy indywidualni; wielkość gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha, działalność rolnicza musi być prowadzona przez 1 rok przed złożeniem wniosku

Moc instalacji

2 – 10 kW

10 - 50 kW

Forma wsparcia

Bezzwrotna dotacja

Dotacja

Zakres wsparcia

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Zakup i montaż  m.in. instalacji wiatrowych, nowej instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, instalacji hybrydowej, tj: fotowoltaika wraz z pompą ciepła, lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, 

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwota wsparcia

Max. 3.000 zł w roku 2021 

Dotacja do 20 % kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię:

moc instalacji (kW)

% udziału w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż ( zł )

10< kW  ≤ 30

do 20 %

15.000

30< kW  ≤ 50

do 13 %

25.000

 

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł

 

Terminy

Nabór wniosków od 01.07.2021 do 22.12.2021 lub do wyczerpania alokacji środków. 

Ważne! w dniu 06.10.2021r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budżetu programu. 

Program ma być realizowany do 2027 roku, jednak podpisywanie umów ma zakończyć się 31.12.2025 roku. 


Program Agroenergia* Czyste powietrze
Dla kogo

Osoby, będące właścicielami domów jednorodzinnych o dochodzie nieprzekraczającym 100 000 zł lub dla podwyższonego poziomu dofinansowania dochód nieprzekraczający a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 2022 roku planowane zmiany: 

 • przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia do 900zł ( gospodarstwa wieloosobowe) lub od 1260zł ( gospodarstwa jednoosobowe) 

Płatnik podatku rolnego

Moc instalacji

Max. 40 kW

brak ograniczeń

Forma wsparcia

Bezzwrotna dotacja

lub 

dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - otrzymana kwota jest odliczana od podatku rolnego, a odpisów można dokonać przez kolejne 15 lat

Zakres wsparcia

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej 
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Kwota wsparcia

W zależności od przysługującego poziomu dofinansowania można otrzymać dotację pokrywającą koszty kwalifikowane do 30 000 lub nawet 37 000 zł.   Pokrycie nawet do 75% kosztów kwalifikowanych.  

Ulga w podatku rolnym do 25% kosztów poniesionych na inwestycje

Terminy

Nabór ciągły, wnioski składane online lub w urzędzie oraz za pośrednictwem banków.

Wnioski można składać do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) na terenie, w którym zostały poniesione wydatki

Co gwarantuje Synergio

Oferujemy wyjątkowe ubezpieczenie od strat poniesionych na skutek spadku wydajności modułów

Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC na kwotę 5.000.000 PLN

Jesteśmy na rynku od kilkunastu lat

Montujemy instalacje tylko własnymi ekipami

Oferujemy tylko najwyższej jakości komponenty (LG Solar, SolarEdge, Huawei i inne)

Na życzenie Klienta udzielamy wsparcia przy uzyskaniu finansowania i dotacji

Możliwość zmaksymalizowania zysków z produkcji

Gwarancja uniezależnienia się od dostawców energii

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Fotowoltaika dla rolnika

Rolnicy, którzy zdecydują się zainwestować w fotowoltaikę mogą skorzystać z szeregu ułatwień zagwarantowanych przez państwo.

Jednym z nich są odliczenia od podatku rolnego. Tak zwana ulga inwestycyjna na panele fotowoltaiczne przysługuje podatnikowi podatku rolnego (np. osobie fizycznej, spółce), która jest:

 • Właścicielem gruntów,
 • Użytkownikiem wieczystym gruntów,
 • Posiadaczem samoistnym gruntów,
 • Posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość ulgi to 25%

kosztów poniesionych w ramach inwestycji w fotowoltaikę.

 

 • Upust obejmuje zarówno wydatki związane z zakupem, jak i montażem instalacji – konieczne jest jednak posiadanie rachunków oraz faktur, potwierdzających koszty.
 • O ulgę inwestycyjną na panele fotowoltaiczne można ubiegać się już po zakończeniu przedsięwzięcia. Odliczenie dotyczy podatku rolnego od gruntów położonych na obszarze gminy, w której przeprowadzono inwestycję.
 • Odpisów można dokonywać nie dłużej niż 15 lat.

Agroenergia

 

Od 1 października 2021 r rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Agroenergia.  Dotacje są dostępne na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych, jak również pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, jednak nie większej niż 50 kW.

Dotacjom podlegają także instalacje hybrydowe oraz magazyny energii elektrycznej jako instalacje towarzyszące i zwiększające autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia.

Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.

Oto przykład dla lepszego zrozumienia:

ok. 43 000 zł

Instalacja, wraz
z montażem kosztuje

ok. 10 750 zł

Ulga w tym przypadku
wynosi 25%

750 zł

Ulga inwestycyjna przez 14 lat
rolnik będzie z niego zwolniony

Uwaga! Ulga nie jest dostępna, jeśli całość lub część wydatków na fotowoltaikę pokryto dotacjami ze środków publicznych.

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy. Sadźmy jeszcze więcej.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każdy montaż paneli fotowoltaicznych SYNERGIO S.A. świętujemy sadzeniem drzew.
Drzewa sadzimy w rejonie Borów Tucholskich dwa razy do roku. Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.
Kolejne nasadzenia planujemy jesienią 2022.
Dołącz do tej zielonej rewolucji! Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Rolnictwo, jak każda branża dąży do zwiększenia efektywności pracy - stąd inwestycje w nowe technologie.

Zakup nowych urządzeń i mechanizacja procesów wytwórczych, to rzeczywistość, która wymusza wzmożony pobór energii elektrycznej. Alternatywną dla stale rosnących cen prądu i uniezależnienia się od tradycyjnych dystrybutorów jest montaż własnej elektrowni słonecznej. Jej budowa obniży koszty energii nawet do 90% i zmniejszy negatywne odziaływanie na środowisko naturalne.

Rolników w procesie wymiany źródła energii na ekologiczne wpiera szeroki system dotacji zewnętrznych, zachęty podatkowe i preferencyjne instrumenty bakowe.

Niestabilne ceny i stale rosnące koszty produkcji energii elektrycznej – wytwarzanej w sposób konwencjonalny – ze spalania węgla – skłaniają rolników do poszukiwania innych źródeł energii. Transformacja energetyczna rolnictwa jest ważna ponieważ, zależy ono głównie od warunków klimatycznych. Rozgrywające się niekorzystne zmiany klimatu, wywołane wysoką emisję CO2 najdotkliwiej wpływają przede wszystkim na wydajność plonów rolników i produkcję hodowców.

Oszczędność i niezależność

Inwestycja w elektrownię słoneczną niesie ze sobą wiele korzyści o wymiarze ekonomicznym. Odpowiednie dopasowanie mocy paneli fotowoltaicznych do rzeczywistych potrzeb gospodarstwa rolnego pozwala na produkcję, która zaspokoi potrzeby hodowców i plantatorów.

Energia wytwarzana ze Słońca umożliwia uniezależnienie się od dotychczasowych dystrybutorów. Dzięki niej gospodarstwo rolne pomniejszy budżet funkcjonowania o wysokie faktury za prąd. Nie będą go dotyczyć również coroczne podwyżki kosztów poboru, przesyłu energii i dodatkowe opłaty. Korzyści z uruchomienia instalacji fotowoltaicznej odczuwane są przez cały rok – niewykorzystana energia odprowadzana jest do sieci energetycznej, by pobrać ją w momencie, gdy elektrownia słoneczna produkuje jej mniej – jesienią i zimą. Produkcja taniej energii, to oszczędności w budżecie oraz możliwość zysków w przypadku odsprzedaży „czystej energii” do sieci.

Ochrona klimatu i środowiska

Użycie najnowszej technologii w procesie pozyskania energii ze Słońca wpływa pozytywnie na postrzeganie każdego gospodarstwa. Dołączenie do grona gospodarstw ekologiczny zwiększy szanse w pozyskaniu środków w innych programach wspierających rozwój rolnictwa. Będzie miało również wpływ na konkurencyjność produktów na rynku.

Produkując „zieloną energię” rolnictwo ma realny wpływ na ochronę środowiska, czyli niepogłębianie negatywnych zjawisk natury. Susze, powodzie, kwaśne deszcze, huragany i inne niszczycielskie zjawiska pogodowe dzięki zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa będą wygasać. Świadomość istnienia i korzystania z najnowszych technologii, to droga którą dzięki wsparciu finansowemu polskie rolnictwo zaczyna podążać.

Finansowe impulsy do zmiany

Budowa własnej elektrowni zasilanej słońcem może zostać sfinansowana przy udziale środków własnych oraz przy częściowym wsparciu ze środków publicznych. Zachętą do stopniowego przekształcania się gospodarstw w ekologiczne, pozyskujące energię z odnawialne źródła są dotacje.

W zależności od województwa, proponowane są w ramach wsparcia pochodzącego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także regionalnych programów samorządowych.

Dotacje z programu Agroenergia Plus

Formą zachęty do zmian w sektorze rolniczym w obszarze pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł są finansowe instrumenty wsparcia tych inwestycji.

Właściciel gospodarstwa rolnego do końca 2023 r. może ubiegać się o pomoc z programu Agroenergia Plus. Rolnik indywidualny może ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości: 25 tys. zł na zakup i montaż instalacji o mocy większej niż 30 kW lub równej 50 kW (procentowy udział w kosztach kwalifikowanych do 13%). Dodatkowe może pozyskać środki w wysokości 10 tys. zł, które przewidziano w przypadku inwestycji również w pompę ciepła.

Korzyści z fotowoltaiki dla rolników - niższy podatek rolny z ulgą inwestycyjną

Kolejnym bodźcem finansowym, motywującym do działań zmierzających w stronę ekologicznego rolnictwa jest ulga podatkowa. Inwestorowi – rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. Od podatku rolnego możne odliczyć 25 % kosztów zakupu i montażu elektrowni słonecznej (udokumentowanej rachunkami). Ulga z tytułu tej inwestycji może być rozliczona w ciągu15 lat. Co ważne, przysługuje ona także jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, czy dopłatach.

Leasing operacyjny lub pożyczka

W przypadku, gdy Inwestor posiada niewielki budżet z pomocą przychodzą instrumenty bankowe. Komercyjne wsparcie dla rolników oferują banki specjalizujące się w pożyczkach inwestycyjnych. Innym rozwiązaniem jest pożyczka leasingowa w zależności od oferty banku wiąże się z minimalną kwotą wkładu własnego zwykle jest to 10% całej inwestycji. Co ważne, technologie fotowoltaiczne oferowane przez Synergio są w 100% bankowalne. Oznacza to, że jakość i parametry techniczne oferowanych przez nas podzespołów instalacyjnych mogą być finansowanie ze strony instytucji bankowych. Dodatkowo nasi Doradcy wspierają Inwestorów – aplikują wnioski i monitorują proces pozyskania środków na sfinansowanie inwestycji z dotacji zewnętrznych i w instytucjach bankowych.

Jeśli chcesz oszacować koszty instalacji PV dla swojego gospodarstwa rolnego zapraszamy do skorzystania z KALKULATORA inwestycyjnego.

Jeśli interesują Cię kredyt inwestycyjny wsparty dotacją publiczną skontaktuj się z naszym Doradcą energetycznym: tel. 600 220 096

Zamów rozmowę

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz - oddzwonimy w 28 sekund!

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 8:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość