Więcej informacji na temat oferty sprzedaży gazu przez Synergio S.A. wkrótce