SYNERGIO S.A.
Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Znajdź konsultanta

Wybierz województwo, i skontaktuj się z konsultantem w Twoim rejonie.

Dagmara Lewandowska Region: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Łukasz Sznycer Region: łódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
Łukasz Kalaciński Region: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Dagmara Lewandowska Region: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Łukasz Sznycer Region: łódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
Marcin Lewiński Region: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie
Grzegorz Chyłek Region: małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
Marcin Lewiński Region: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie
Krzysztof Szklarczyk Region: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie
Łukasz Kalaciński Region: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Grzegorz Chyłek Region: małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
Łukasz Kalaciński Region: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Grzegorz Chyłek Region: małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
Krzysztof Szklarczyk Region: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie
Łukasz Kalaciński Region: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Krzysztof Szklarczyk Region: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie
Grzegorz Chyłek Region: małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
Marcin Lewiński Region: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie
Łukasz Kalaciński Region: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Grzegorz Chyłek Region: małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
Krzysztof Szklarczyk Region: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie
Łukasz Sznycer Region: łódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
Dagmara Lewandowska Region: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Dagmara Lewandowska Region: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Napisz do nas wiadomość

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest [...] Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.