z energią w przyszłość


FARMY FOTOWOLTAICZNE

Inteligentne rozwiązania energetyczne

Zielona energia dla przedsiębiorstw

Budowa farm fotowoltaicznych to nowy rodzaj inwestycji energetycznej. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy energią ze Słońca chcą zasilać firmy. To również szansa na pomnażanie kapitału dla deweloperów energetycznych, którzy po wytworzeniu „zielonej energii” sprzedadzą ją bezpośrednio do zakładu produkcyjnego lub na aukcji OZE. Proces inwestycyjny w elektrownie słoneczne tylko na pozór wydaje się skomplikowany. Na pewno wymaga sporego kapitału, ale przekłada się on również na długoterminowe zyski.Ekologiczna firma

Zaawansowane technologicznie rozwiązania, do których należą odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej dostępne. Pozwalają oszczędzać i zarabiać, jednocześnie wykazując troskę o klimat i środowisko naturalne. Aby zbudować elektrownię słoneczną trzeba spełnić kilkanaście warunków i uzyskać odpowiednie zgody. Proces budowy wymaga konsultacji ze specjalistami z dziedzin: technologii fotowoltaicznej, elektryki, prawa budowlanego, środowiskowego oraz znajomości ustawy o OZE. Przygotowanie biznesplanu, to jeden z podstawowych kroków poprzedzających budowę farmy fotowoltaicznej. Pomoże nie tylko ocenić opłacalność inwestycji, ale także będzie grał kluczową rolę w ubieganiu się o dotacje do planowanego przedsięwzięcia.


Kluczowy aspekt to wybór działki. Odpowiednia lokalizacja ma ogromne znaczenie, ponieważ nie każda działka nadaje się pod budowę farmy fotowoltaicznej. 

W tym celu przeprowadza się audyt potencjalnej lokalizacji aby zapewnić odpowiednią rentowność inwestycji. 

Analizie poddaje się:

 • stan prawny działki 
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 • uwarunkowanie terenu 
 • możliwość przyłączenia do sieci 
 • bazę dotycząca obszarów chronionych 

Istotne jest, aby zachować odpowiednią odległość miedzy stołami z modułami. Dzięki temu stoły nie będą na siebie nachodziły, a tym samym nie będą się wzajemnie zacieniały. Standardem dla farmy 1MW jest około 2ha o szerokości minimum 50m - co pozwala na zachowanie odpowiednich odstępów.  

W przypadku farm fotowoltaicznych kluczowe znaczenie ma brak zacienienia, co pozwala na  maksymalnie korzystne uzyski. W tym celu stoły z modułami ustawia się na południe pod odpowiednim kątem. 

Ważną kwestią jest odległość linii elektroenergetycznej, która ma znaczący wpływ na cenę instalacji. Optymalna odległość to 250m jeśli jest większa należy mieć na uwadze wyższe koszty. 

Równie ważny jest dojazd do działki, który znacznie ułatwi pracę i dowóz konstrukcji oraz komponentów na miejsce instalacji. 
Decyzje administracyjne

KROK 1

PROJEKT KONCEPCYJNY 

Przygotowanie wstępnej koncepcji na podstawie lokalizacji inwestycji, określenie uzysków energetycznych i kosztów inwestycyjnych. 


KROK 2

DECYZJA ADMINISTRACYJNA 

Decyzję wydaje Urząd Gminy lub Urząd Miasta, opiniowaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 


KROK 3

WARUNKI ZABUDOWY 

Uzyskanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy terenu pod farmę fotowoltaiczna, wydawane jest w Urzędzie Gminy. 


KROK 4

WARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE

Należy skontaktować się z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej i rozpatrzenie wniosku. 

Aby otrzymać pozwolenie na budowę, należy mieć przygotowany projekt budowlany zgodny z warunkami przyłączeniowymi oraz plan zagospodarowania terenu. 

Na tym etapie zespół specjalistów Synergio, zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej, która należy przekazać do Urzędu Wojewódzkiego. 


Koncesja 

W Urzędzie Regulacji Energetyki należy złożyć wniosek o promesę koncesji, która jest obietnica wydania właściwej koncesji. 

Aukcje OZE 

Do aukcji OZE przystępujemy po otrzymaniu promesy. Aukcje odbywają się według harmonogramu Urzędu Regulacji Energetyki. Po wygraniu aukcji należy uzyskać koncesją na wytwarzanie energii. 

Dofinansowanie 

Najczęstsze formy finansowania inwestycji w fotowoltaikę to kredyt, leasing, dotacje unijne oraz środki własne. W przypadku kiedy chcemy skorzystać ze środków Unijnych, inwestycja powinna być już na pewnym etapie zaawansowania (warunki przyłączenia oraz pozwolenie na budowę). Przygotowanie działek pod budowę farmy fotowoltaicznej wraz z dostarczeniem projektu budowlano-wykonawczego i potrzebnymi decyzjami znacząco podniesie wartość działki i może stanowić dodatkowe źródło dochodu. Tak więc z punktu widzenia podmiotu zamierzającego sprzedawać lub dzierżawić działki pod farmy PV jest jak najbardziej korzystne. Sprzedaż energii OZE

Sprzedaż energii odnawialnej, wyprodukowanej z farmy fotowoltaicznej odbywa się na podstawie PPA (Power Purchase Agreement) czyli umowy cywilnoprawnej pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej z instalacji OZE (np.: właściciel farmy, czyli sprzedawca), a odbiorcą energii (kupującym).

Rodzaje umów PPA:

On-site - instalacja OZE wytwórcy jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorcy

Near site direct write - instalacja OZE dzieli nieduża odległość od instalacji odbiorczej, jednakże nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie, dlatego tez konieczne jest połączenie tych instalacji "prywatną" linią przesyłową. 

Off-site - najbardziej dotychczas popularna wersja umowy PPA, zakłada iż przesyły energii elektrycznej z instalacji OZE do instalacji odbiorcy, odbywa się poprzez sieć przesyłową operatora sieci.  Jeśli interesują Cię dotacje publiczne skontaktuj się z naszym Doradcą Energetycznym pod numerem infolinii 600 220 096Zamów rozmowę

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość