z energią w przyszłość

Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych

Wprowadź swoje gospodarstwo na wyższy poziom dzięki fotowoltaice od Synergio
 • Wysokość ulgi to 25% kosztów poniesionych w ramach inwestycji w fotowoltaikę.
 • Efektywne wykorzystanie powierzchni gospodarstwa: moduły mogą być montowane na dachach budynków lub nieużytkach rolnych
 • Produkcja żywności w ekologiczny sposób z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 • Masz swój grunt? Możesz go wydzierżawić!
Zamów bezpłatną wycenę Wydzierżaw swój grunt
Więcej

Rozwiązania fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych

Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych to rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści, w tym znaczące oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Dzięki dostępnym dotacjom i programom wsparcia, inwestycja w instalację fotowoltaiczną staje się jeszcze bardziej opłacalna dla rolników.

Jednym z programów, który oferuje wsparcie finansowe dla rolników zainteresowanych inwestycją w Odnawialne Źródła Energii (OZE), jest program "Agroenergia". Ten program umożliwia skrócenie okresu zwrotu inwestycji, co sprawia, że rolnicy mogą zainstalować panele słoneczne i korzystać z darmowej energii słonecznej do zasilania swoich gospodarstw.

Kolejnym programem wspierającym rolników w inwestowaniu w fotowoltaikę jest program "Energia dla Wsi". Dofinansowanie dostępne w ramach tego programu pozwala rolnikom na obniżenie kosztów inwestycji i szybszy zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną.

W ramach programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" istnieje również możliwość skorzystania z programu "Zielona energia w gospodarstwie rolnym". Ten program wspiera rolników w modernizacji swoich gospodarstw poprzez inwestycje w OZE, w tym fotowoltaikę. Dzięki temu rolnicy mogą nie tylko obniżyć koszty energii elektrycznej, ale także przyczynić się do ochrony środowiska.

Warto również zwrócić uwagę na programy regionalne, takie jak "Program EKO - KLIMAT, Woda, powietrze, ziemia", które oferują wsparcie finansowe dla rolników zainteresowanych inwestowaniem w fotowoltaikę. Te programy mogą być dostępne w konkretnych regionach i oferować specjalne dotacje lub ulgi podatkowe.

Ponadto, rolnicy mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej, która pozwala odliczyć część kosztów inwestycji w fotowoltaikę od swojego dochodu rolniczego. Ta ulga podatkowa przyczynia się do dalszego obniżenia kosztów inwestycji.

Dzięki dostępnym dotacjom i programom wsparcia, fotowoltaika staje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla rolników, pozwalającym na generowanie własnej energii elektrycznej i obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarstwa. Warto skonsultować się z lokalnymi instytucjami lub doradcami, którzy mogą udzielić szczegółowych informacji na temat dostępnych programów i ulg.

Oprócz korzyści finansowych, fotowoltaika dla rolników ma wiele innych zalet. Instalacja paneli fotowoltaicznych umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni na terenie gospodarstwa rolnego. Moduły mogą być montowane na dachach budynków lub nieużytkach rolnych, co pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni i optymalne rozmieszczenie paneli.

Dodatkowo, produkcja energii słonecznej pozwala prowadzić produkcję żywności w sposób ekologiczny. Odnawialna energia pomaga zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, co jest istotne w kontekście wzrastającego zapotrzebowania na produkty ekologiczne.

Istnieje także możliwość wydzierżawienia własnego gruntu na budowę instalacji fotowoltaicznej, co może przynieść dodatkowe dochody rolnikowi. Dzięki temu rolnicy mogą wykorzystać potencjał swojej nieruchomości w zakresie produkcji energii elektrycznej.

Podsumowując, inwestycje w fotowoltaikę w rolnictwie przynoszą wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i ekologicznych. Oferują one szereg programów wsparcia, ulg podatkowych oraz możliwość efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni na terenie gospodarstwa. Dzięki temu rolnicy mogą przyczynić się do ochrony środowiska i obniżyć koszty operacyjne swoich gospodarstw.

Co gwarantuje Synergio

Ubezpieczenie od strat poniesionych na skutek spadku wydajności modułów

Polisa ubezpieczeniowa OC na kwotę 5.000.000 PLN

Obecni na rynku od kilkunastu lat

Montaż ekipami zatrudnionymi w Spółce

Najwyższej jakości komponenty

Wsparcie przy uzyskaniu finansowania i dotacji

Możliwość zmaksymalizowania zysków z produkcji

Gwarancja uniezależnienia się od dostawców energii

Ulgi dla rolników

Fotowoltaika dla rolnika

Prowadzenie gospodarstwa rolnego z roku na rok staje się coraz trudniejsze. Zmagamy się z niestabilnością na rynku, wzrostem kosztów nawozów oraz kryzysem klimatycznym, który przyczynia się do występowania susz i innych niekorzystnych zjawisk. Wszystko to powoduje poważne problemy z płynnym prowadzeniem gospodarstw rolnych. Dodatkowo, kryzys energetyczny sprawia, że ceny energii elektrycznej i paliw gwałtownie rosną, często o kilkaset procent. Koszty związane z energią stanowią znaczący udział w całkowitych kosztach prowadzenia działalności rolniczej, wynosząc od 20% do 40%.

PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 to inicjatywa mająca na celu wspieranie rolników w Polsce w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych. Program ten ma na celu dostarczenie pomocy finansowej rolnikom, którzy chcą inwestować w ekologiczne źródła energii.

PROW 2014-2020 umożliwia rolnikom ubieganie się o dotacje na Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE, w szczególności na instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW oraz urządzenia wspierające, takie jak magazyny energii czy systemy zarządzania energią.

Program narzuca pewne podstawowe wymagania. Wyprodukowana energia z instalacji fotowoltaicznych może być używana wyłącznie do zasilania urządzeń w gospodarstwie rolnym, takich jak systemy oświetlenia, doju krów, wentylacja czy przygotowywanie pasz. Pomoc finansowa jest przyznawana w formie refundacji, co oznacza, że rolnik musi początkowo pokryć koszty z własnych środków lub z kredytu. Wypłata wsparcia następuje po przedstawieniu faktur za zrealizowane inwestycje, a minimalna wartość kwalifikowalnych kosztów to 15 tysięcy złotych netto.

Maksymalna kwota wsparcia zależy od rodzaju i skali operacji. Młodzi rolnicy oraz inwestycje zbiorowe mogą liczyć na dofinansowanie do 60% kwalifikowalnych kosztów, podczas gdy w przypadku pozostałych operacji wsparcie wynosi 50%, ale nie mniej niż 30% kwalifikowalnych kosztów. Maksymalna wysokość pomocy na gospodarstwo nie przekracza 150 tysięcy złotych.

Nabór wniosków w ramach programu PROW 2014-2020 trwa od 15 listopada do 15 grudnia 2023 roku. To doskonała okazja dla rolników, którzy chcą inwestować w odnawialne źródła energii i zwiększyć efektywność energetyczną swoich gospodarstw. Szczegółowe informacje oraz procedury aplikacyjne dostępne są na stronach instytucji zarządzających programem PROW w Polsce.

Energia dla Wsi

Program "Energia dla Wsi" realizowany przez Fundusz Modernizacyjny to kolejna możliwość wsparcia finansowego dla rolników i spółdzielni energetycznych zainteresowanych instalacją fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii. W ramach programu, rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na fotowoltaikę o mocy od 50 kW do 1 MW, natomiast spółdzielnie energetyczne i ich członkowie mają możliwość instalacji o mocy od 10 kW do 10 MW.

Wsparcie przyznawane jest w formie pożyczki, która może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Warunki pożyczki są dostosowane do preferencji i możliwości finansowych wnioskodawcy, co oznacza, że istnieje opcja preferencyjnych lub rynkowych warunków spłaty.

Okres składania wniosków trwa od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku. Jest to ważna informacja dla rolników i spółdzielni energetycznych, którzy chcą skorzystać z tego programu. Dzięki "Energii dla Wsi" mają oni szansę pozyskać finansowanie na instalację fotowoltaiki o większych mocach, co przyczyni się do jeszcze większego obniżenia kosztów energii i zwiększenia niezależności energetycznej na terenach wiejskich.

Agroenergia 2023

Program "Agroenergia" obowiązuje do 30 września 2025 roku i jest dostępny dla rolników, którzy chcą uzyskać wsparcie finansowe na montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kW do 50 kW.

Aby zakwalifikować się do programu, rolnik musi spełnić kilka podstawowych wymagań. Przede wszystkim nie można rozpoczynać montażu instalacji fotowoltaicznej przed złożeniem wniosku o dotację. Ponadto, aby ubiegać się o dopłatę, osoba musi być właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego, którego łączna powierzchnia wynosi od 1 ha do 300 ha, oraz prowadzić dane gospodarstwo przez minimum rok.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 25 000 zł dla instalacji o mocy powyżej 30 kW oraz 15 000 zł dla instalacji o mocy do 30 kW. Warto zaznaczyć, że wnioski do programu można składać najpóźniej do 30 września 2025 roku.

EKO – KLIMAT Woda, powietrze, ziemia

Program "EKO-KLIMAT" skierowany do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego koncentruje się na ochronie trzech podstawowych elementów: wody, powietrza i ziemi. Jego celem jest zachęcanie do budowy instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz magazynów energii.

W ramach tego programu istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę, która pokrywać może nawet 100% kosztów inwestycji. Co więcej, istnieje opcja umorzenia części pożyczki w wysokości od 5% do 15%, zależnie od okresu kredytowania. Dłuższy okres kredytowania oznacza większą możliwość skorzystania z umorzenia, gdzie każdy rok powyżej 5 lat dodaje dodatkowy 1% do opcji umorzenia.

Nabór wniosków trwa do 21 października 2027 roku lub do wyczerpania środków dostępnych w ramach programu. Ważne jest więc, aby jak najszybciej złożyć wniosek i skorzystać z tej okazji.

Program "EKO-KLIMAT" ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej regionu kujawsko-pomorskiego, promując inwestycje w odnawialne źródła energii. Budowa instalacji OZE oraz magazynów energii przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia niezależności energetycznej regionu. To ważny krok w kierunku ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi.

Oto przykład dla lepszego zrozumienia:

ok. 43 000 zł

Instalacja, wraz
z montażem kosztuje

ok. 10 750 zł

Ulga w tym przypadku
wynosi 25%

750 zł

Ulga inwestycyjna przez 14 lat
rolnik będzie z niego zwolniony

Uwaga! Ulga nie jest dostępna, jeśli całość lub część wydatków na fotowoltaikę pokryto dotacjami ze środków publicznych.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Transformacja w rolnictwie, analogicznie do innych sektorów, opiera się na dążeniu do zwiększenia efektywności pracy. Ten proces wiąże się jednak z większym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. W odpowiedzi na rosnące koszty energii oraz dążenie do niezależności od tradycyjnych dostawców, coraz więcej rolników rozważa montaż własnych elektrowni słonecznych.

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych przynoszą liczne korzyści ekonomiczne. Dostosowanie mocy instalacji fotowoltaicznej do rzeczywistych potrzeb gospodarstwa pozwala na produkcję wystarczającej ilości energii, aby zasilić działalność rolników. Ponadto, energia słoneczna umożliwia uniezależnienie się od tradycyjnych dostawców energii, co skutkuje znacznym obniżeniem kosztów prądu nawet o 90%. Dodatkowo, taka inwestycja ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, redukując emisję dwutlenku węgla.

Rolnicy mają dostęp do różnych źródeł wsparcia, takich jak dotacje, preferencyjne kredyty i ulgi podatkowe, które ułatwiają inwestycje w odnawialne źródła energii. Rosnące koszty produkcji energii elektrycznej w tradycyjny sposób, na przykład poprzez spalanie węgla, sprawiają, że rolnicy szukają alternatywnych źródeł energii. W kontekście rolnictwa, transformacja energetyczna staje się szczególnie istotna, ponieważ sektor ten jest w dużym stopniu uzależniony od warunków atmosferycznych. Negatywne zmiany klimatyczne, wynikające z wysokich emisji dwutlenku węgla, wpływają negatywnie na wydajność upraw i produkcję zwierzęcą.

Inwestycja w elektrownię słoneczną przynosi oszczędności i niezależność. Dzięki temu rolnicy mogą znacząco obniżyć koszty operacyjne, eliminując wysokie rachunki za prąd. Dodatkowo, unikają rocznych podwyżek opłat za pobór i przesył energii oraz innych dodatkowych opłat. Korzyści z instalacji fotowoltaicznych są odczuwalne przez cały rok, a niewykorzystana energia może być oddawana do sieci i pobierana w okresach niższej produkcji energii słonecznej, na przykład jesienią i zimą. Dostęp do tańszej energii przekłada się na oszczędności w budżecie gospodarstwa i pozwala na generowanie zysków poprzez sprzedaż nadwyżek energii do sieci.

Zamów rozmowę

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość