z energią w przyszłość

Blog

Autor: Synergio
25 lipca 2023

Agroenergia 2022/2023- wsparcie OZE dla rolników

Polskie rolnictwo otrzymało kolejną szansę na zmianę, teraz szybciej może przekształcić się w rolnictwo ekologiczne oparte na odnawialnych źródłach energii. A pomogą im w tym dotacje na zakup urządzeń do pozyskiwania energii i ciepła. Farma fotowoltaiczna, pompa ciepła, magazyn energii, elektrownia woda lub instalacja hybrydowa to urządzenia dzięki, którym gospodarstwo rolne może pozyskać tańszy prąd i ciepło. Takie rozwiązania nie tylko chronią środowisko naturalne – powietrze, wodę i glebę – ale sprzyjają również obniżeniu kosztów rolniczego biznesu, a zaoszczędzone środki mogą być przeznaczane na rozwój. Transformację energetyczną rolnictwa wesprze programu Agroenergia 2023, do którego nabór wniosków ciągle trwa. Też możesz być rolnikiem prowadzącym zrównoważone gospodarstwo, które troszczy się o środowisko naturalne, uniezależnia się od cen energii  wytwarzanej konwencjonalnie, a w efekcie przez wiele najbliższych dekad pozyskuje czystą energię i ciepło od  natury.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował program dofinansowań do fotowoltaiki, pompy ciepła, magazynu energii a nawet turbiny wiatrowej dla rolnictwa – Agroenergia. Program ma długoletnie ramy czasowe, a wnioski można składać do września 2025 r. Kto może skorzystać z projektu? Jakie inwestycje mogą liczyć na dotacje z programu? Jakie warunki należy spełnić? Wszystko wyjaśniamy w tekście.

Agroenergia nabór 2022 / 2023 – zasady

W naborze wniosków zaszły zmiany, program różnił się nieco od poprzednich edycji. Jedną z głównych zmian jest podział programu na 2 części:

 • część 1 to mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzszące magazyny energii
 • część 2 to biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Agroenergia dla kogo?

Program Agroenergia jest adresowany do właścicieli lub dzierżawców użytków rolnych na terenie, których planują montaż instalacji fotowoltaicznej, turbin wiatrowych lub pomp ciepła. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie beneficjent musi spełnić kilka warunków:

1/ nie może rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu – oznacza to, że zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną na projekt i wykonanie instalacji, jak i zakup podzespołów musi odbyć się już po zakwalifikowaniu do dofinansowania. Panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji muszą być nowe, nie starsze niż 24 miesiące

2/ musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia – za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem

3/ nie może korzystać jednocześnie z innych dofinansowań – takich jak np. dotacje w ramach programu Mój Prąd, czy programu Czyste Powietrze.

4/ dofinansowanie z Agroenergia może być łączone z ulga termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji

Dotację może otrzymać osoba, która

 • posiada status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Beneficjent programu musi być w  posiadaniu gospodarstwa i prowadzić je osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła
 • posiada status osoby prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów i przez co najmniej rok prowadziła działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych
 • łączna powierzchnia użytków rolnych musi wynosić od 1 do 300 ha

Agroenergia – część 1. Co może sfinansować dotacja?

W ramach części 1 projektu Agroenergia można starać się o dofinansowanie zakupu i prac montażowych w obszarze:

1/ instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 50 kW, ale nie mniejszej niż 10 kW,

2/ przydomowej elektrowni wiatrowej  o mocy nie większej niż 50 kW i nie mniejszej niż 10 kW

3/ instalacji hybrydowej – łączącej fotowoltaikę lub instalację wiatrową z pompą ciepła (konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego)
4/  magazynu energii – dostosowanych do tych instalacji – ich montaż jest obligatoryjny, jeśli chcemy otrzymać środki na magazyn

W ramach powyższych przedsięwzięć wyszczególniane są koszty kwalifikowane do których należą również: koszty zakupu, montażu i odbioru instalacji, wynagrodzenie ekip budowlanych, kosztów materiałów, narzędzi i niezbędnej infrastruktury.

Dofinansowaniem zostaną objęte wydatki, które zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku przez beneficjenta, w terminie od 01.06.2021 do 30.06.2027 r.

Agroenergia 2022 / 2023 – dofinansowanie w 1. części programu

Koszty tak dużych przedsięwzięć będą na pewno wysokie, ale wysokość dotacji też może być pokaźna. Pamiętajmy, że zapotrzebowanie energetyczne zabudowań , maszyn i urządzeń znajdujących się w gospodarstwie wielokrotnie przekracza to, którym charakteryzują się domy. Budowa dużej instalacji fotowoltaicznej jest jednoznaczna z wysokimi kosztami montażu i zakupu paneli oraz podzespołów.  

Twórcy programy Agroenergia wzięli te przesłanki pod uwagę i uznali, że dofinasowanie będzie miało wymiar bezzwrotnej dotacji i może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, uzależnionych od mocy planowanej instalacji:

– moc od 10 do 30 kW – do 20% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł,
– moc od 30 do 50 kW – do 13% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Dofinansowanie jest również przewidziane w instalacji hybrydowej, a więc takiej, która łączy współdziałanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła lub instalacji wiatrowej i pompy ciepła. W takim przypadku możliwa jest dotacja w wysokości 10 tys. zł.

Dodatkowo możliwe jest otrzymanie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszącego instalacji magazynu energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% źródła energii.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków dla rolników, do 1. części programu Agroenergia – obejmującej mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii – trwa do 30.09.2025 roku lub do wyczerpania środków na ten cel.

Jeśli chcesz oszacować koszty farmy fotowoltaicznej lub innej instalacji dla gospodarstwa rolniczego zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą energetycznym pod numerem infolinii 600 220 096.

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość