z energią w przyszłość

Blog

Autor: Synergio
28 marca 2022

MÓJ PRĄD 4.0 na nowych zasadach

Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dotację.

Poznaliśmy szczegóły kolejnej edycji dofinansowań do fotowoltaiki. Prawdopodobnie, już 15 kwietnia 2022 roku wystartuje, długo wyczekiwany program Mój Prąd 4.0, wspierający rozwój bezpiecznej energetyki rozproszonej. Nowi prosumenci będą mogli otrzymać dotację nie tylko na fotowoltaikę, ale również na urządzenia wspierające autokonsumpcję „zielonego prądu”, przeznaczone do magazynowania energii.

Na czwartą edycję programu, przewidziano budżet w wysokości 350 mln złotych, a maksymalne dofinansowanie może przekroczyć 20 000 zł.

Zmiany w dotacji Mój Prąd

Główny cel programu pozostaje niezmienny i ma na celu rozwój fotowoltaiki, a tym samym zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na polskim rynku energetycznym.

W nowej odsłonie programu Mój Prąd 4.0 wprowadzono zmiany, które będą wspierać rozwiązania związane z magazynowaniem energii w domu prosumenta. I tu należy zaznaczyć, że dofinansowanie przewidziane jest nie tylko na instalację fotowoltaiczną, ale także magazyny energii ciepła oraz zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania wyprodukowaną energią. Tego tupu rozwiązania, mają na celu uspokoić przyszłych prosumentów, którzy będą rozliczać się w nowym systemie net-billing, a tym samym zachęcić do inwestycji w odnawialne źródła energii.

Warianty dofinansowania

Wysokość uzyskanej dotacji z programu Mój Prąd, jest uzależniona od inwestycji na jaką się zdecydujemy. Oznacza to, że wyższe dofinasowanie otrzymają osoby, które zdecydują się na montaż nie tylko fotowoltaiki, ale także magazynów energii w dowolnej konfiguracji. Maksymalnie, nowy prosument może otrzymać nawet 20.500 zł rządowego wsparcia.

O jakie kwoty można wnioskować w programie Mój Prąd 2022 – oto zestawienie

dotacja tylko na instalację PV do 4,000 zł

dotacja na instalację PV sprzężoną z innym elementem do 5,000 zł

dotacja na magazyn ciepła do 5,000 zł

dotacja na magazynu energii do 7,500 zł

dofinansowanie do systemów zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS) do 3,000 zł *

* uzależnione od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

Przykładowo, decydując się na fotowoltaikę z magazynem ciepła można otrzymać nawet 10.000 zł (5.000 zł + 5.000 zł). Z kolei inwestując w instalację PV z magazynem energii i systemem zarządzania energią możemy otrzymać nawet 15.500 zł (5.000 zł + 7.500 zł + 3.000 zł).

Dla kogo dotacja i na jakie inwestycje?

Czwarta edycja programu Mój Prąd, skierowana jest do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billingu. O dotację, mogą również zabiegać prosumenci dotychczas rozliczający się w systemie opustów (tzw. net-metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń. Wraz z ogłoszeniem nowego naboru wniosków o dofinansowanie, zmienia się system rozliczeń wyprodukowanej energii z operatorem energetycznym (OSD).

Dla kogo dotacja?

 • osoby fizyczne, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD)
 • wytwarzają energię elektryczną z domowych instalacji PV na własne potrzeby

Na jaką inwestycję?

 • nowe instalacje, które będą rozliczane w nowym systemie net-billing
 • instalacje już istniejące, rozliczane w systemie opustów (net-metering), pod warunkiem że ich właściciele zdecydują się przejść na nowy system rozliczeń (net-billing)
 • magazyny energii i ciepła oraz zintegrowane z urządzeniami systemy zarzadzania energią

W przypadku posiadania dwóch instalacji, można wnioskować o dofinansowanie do każdej z nich.

Koszty kwalifikacyjne.

Dotacja będzie przysługiwać za koszty kwalifikowane poniesione w czasie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.

Ważne! O dotację mogą się ubiegać obecni beneficjenci, którzy korzystali z dotacji w poprzednich latach pod warunkiem:

 • zakupu komponentów takich jak magazyny energii, magazyn ciepła lub systemy zarządzania energią,
 • przejścia na nowy system rozliczeń net-billing

Na niezmienionych zasadach, środki z programu Mój Prąd, będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną – oczywiście, kwotę do odliczenia od podstawy opodatkowania należy pomniejszyć o wysokość dotacji. We wniosku wymagane będzie potwierdzenie rozliczania się w net-billingu.

Otrzymane środki z Mój Prąd, tak ja we wszystkich poprzednich edycjach są zwolnione z podatku PIT.

Beneficjenci, którzy otrzymają środki finansowe z Mój Prąd 2022, będą zobowiązani do korzystania z instalacji przez co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia. Będzie na nich spoczywał również obowiązek informacyjny o współfinansowaniu dotacji. Najprawdopodobniej o dotacje nie będą mogły wnioskować osoby posiadające azbestowe pokrycie dachowe. Na pieniądze, nie będą mogły też liczyć osoby posiadające przewymiarowaną instalację.

Składanie wniosków.

W tym temacie, niezmiennie od 31.03.2020r należy założyć konto w serwisie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) i podpisać za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatem kwalifikowanym, a następnie wysyłać wniosek online.

Masz też możliwość udzielenia pełnomocnictwa, na podstawie którego Synergio zajmie się wypełnieniem Twojego wniosku. Bez obaw, wiemy jak to robić – zajmujemy się tym od momentu rozpoczęcia programu Mój Prąd.

Co warto przeczytać

Autor: Synergio
1 października 2021

Mój Prąd

To wyjątkowo sprawny instrument wspierający finansowo właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Swoją popularność zawdzięcza prostocie mechanizmu i niekomplikowanemu wnioskowi. O dofinansowanie do fotowoltaiki mogą ubiegać się osoby fizyczne, które założyły domową instalację PV o mocy 2-10 kW i podpisały umowę kompleksową z dostawcą energii. Możliwa do pozyskania kwota, to 3 000 zł, pokrywająca do 50% kosztów kwalifikowanych. […]

Czytaj dalej

Działania PRO-Natura


W 2017 roku huragan stulecia zniszczył w Polsce 70 tysięcy hektarów lasu. Najbardziej ucierpiały lasy w rejonie Torunia. Całkowitemu zniszczeniu uległy tam drzewostany na powierzchni 18 tysięcy hektarów.

Odpowiedzialność i nasz cel

Blisko 200 000 drzew już rośnie dzięki Wam.
Dziękujemy.


Czysta energia wpływa na środowisko.
Każda sprzedaż produktu lub usługi od SYNERGIO S.A. to procent przekazany na sadzenie.
Przekazujemy na ten szczytny cel część dochodów firmy.

Dołącz do zielonej rewolucji!
Zasadźmy razem MILION drzew!

STWÓRZMY ZIELONE PŁUCA POLSKI

Zamów rozmowę

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz - oddzwonimy w 28 sekund!

Nasi konsultanci pracują od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00
Możesz też zostawić imię i numer telefonu - oddzwonimy!

  Zamawiam rozmowę

  Zamów rozmowę

  Rozpocznij chat?

  Rozpocznij chat


  Wyślij email

  Jeśli nie masz czasu na rozmowę, napisz maila!

  Napisz wiadomość